Vad är bredband?

Många tjänster på internet kräver snabb uppkoppling. Med ett snabbt bredband kan du till exempel ringa videosamtal och ta del av underhållning. Men hur hänger det här med Mbit och hastigheter ihop?

Vad är Mbit/s?

Bredbandshastighet mäts i Mbit/s - megabit per sekund. Det betyder helt enkelt hur mycket information som transporteras per sekund. Ju snabbare bredband du har desto snabbare transporteras informationen.

Vad är skillnaden på ned- och uppström?

Hastigheter delas in i ned- och uppströmshastighet och anger hur snabbt information tas emot och skickas över nätet. Ju mer du använder exempelvis streamingtjänster eller tar emot tunga mejl desto snabbare nedströmshastighet vill du ha.

Uppströmshastigheten är viktig till exempel när du vill ladda upp bilder eller skicka stora mejl, men kräver inte samma kapacitet. Det är också anledningen till att uppströmshastigheter är 5-10 ggr långsammare än nedströmshastigheter.

Vad är skillnaden mellan Mbit och MB?

Bredbandshastighet mäts alltså i Mbit/s. Informationsmängden mäts i Mbit (megabit) och tiden i sekunder. Hastigheten kan exempelvis vara 100 Mbit/s.

Storleken på filer, webbsidor med mera mäts dock i MB (megabyte). Det går åtta bitar på en byte och åtta Mbit på en MB. En fil på 10 MB innehåller alltså 80 Mbit.

Om du vill räkna ut nedladdningstiden för en fil på 200 MB med ditt bredband på 100 Mbit/s delar du din hastighet på 100 Mbit/s med 8 vilket blir 12,5 MB/s. Sedan delar du storleken på din fil – 200 MB med 12,5 MB/s vilket blir 16 sekunder.

Fler användare och fler enheter ändrar behovet

Bredbandsanvändandet har förändrats kraftigt de senaste åren. Tidigare var det vanligt att ha en dator i hushållet som familjen delade på. Uppkopplingen skulle förse datorn med tillräcklig kapacitet, samtidigt som tjänsterna på nätet inte var i närheten så avancerade som de är idag.

Idag kopplar vi sällan in bara en enhet i hemmet. Många hushåll har flera bärbara datorer. Lägg också till smart-tv, surfplattor, mobiltelefoner etc så kommer vi upp i rätt många enheter som använder samma bredbandsuppkoppling.

Det här betyder att det som ansågs vara en bra anslutning igår, är något helt annat idag. När fler enheter ska dela på bredbandet samtidigt utan att hastigheten påverkas ökar behovet av ett snabbare bredband. Använd gärna vår hjälp att välja bredband.

Vilken hastighet passar dig?

När du ska välja vilken hastighet som passar dig är det bra att fundera på hur ditt och din familjs behov ser ut. Till exempel kan 100 Mbit/s vara lagom för mindre hushåll eller för den som bara läser mejl och surfar på internet då och då. Men kopplar du in fler enheter, spelar spel online eller tittar mycket på streamingtjänster rekommenderar vi ett snabbare bredband.