Vad är bredband?

Allt fler tjänster på internet kräver en snabb uppkoppling. Med ett snabbt bredband kan du till exempel kommunicera med vänner på sociala medier och ta del av underhållning - när du vill och hur mycket du vill. Men hur hänger det här med Mbit och hastigheter ihop?

Vad är Mbit/s?

Bredbandshastighet mäts i Mbit/s - megabit per sekund. Det betyder helt enkelt hur mycket information som transporteras per sekund. Ju snabbare bredband du har desto snabbare transporteras informationen.

Vad är skillnaden på ned- och uppström?

Hastigheter delas in i nedströms- och uppströmshastighet, vilket anger hur snabbt information kan tas emot respektive skickas från datorn. Det viktigaste är generellt att ha en snabb nedströmshastighet för att kunna ta del av information på nätet.

Uppströmshastigheten är viktig exempelvis när du vill ladda upp bilder eller skicka stora mejl, men kräver inte samma kapacitet. Det är också anledningen till att uppströmshastigheter är 5-10 ggr långsammare än nedströmshastigheter.

Vad är skillnaden mellan Mbit och MB?

Bredbandshastighet mäts alltså i Mbit/s. Informationsmängden mäts i Mbit (megabit) och tiden i sekunder. Hastigheten kan exempelvis vara 100 Mbit/s.

Storleken på filer mäts dock i MB (megabyte). Det går åtta bitar på en byte och åtta Mbit på en MB. En fil på 10 MB innehåller alltså 80 Mbit.

Om du vill räkna ut nedladdningstiden för en fil på 200 MB med ditt bredband på 100 Mbit/s delar du din hastighet på 100 Mbit/s med 8 vilket blir 12,5 MB/s. Sedan delar du storleken på din fil – 200 MB med 12,5 MB/s vilket blir 16 sekunder.

Fler användare och fler enheter ändrar behovet

Bredbandsanvändandet har förändrats kraftigt de senaste åren. Tidigare var det vanligt att ha en dator i hushållet, som familjen delade på. Uppkopplingen skulle förse datorn med tillräcklig kapacitet, samtidigt som tjänsterna på nätet inte var i närheten så avancerade som de är idag.

Idag kopplar man sällan in bara en enhet. Många hushåll har flera bärbara datorer. Lägg därtill smarta telefoner, surfplattor etc så kommer man upp i rätt många enheter som använder bredbandsabonnemanget.

Det här betyder att det som ansågs vara en bra anslutning igår, är något helt annat idag. Fler enheter som använder bredbandet samtidigt gör helt enkelt att dessa ska dela på hastigheten, och då ökar behovet av ett snabbare bredband. Använd gärna vår hjälp att välja bredband.

Vilken hastighet passar dig?

När du ska utvärdera vilken hastighet som passar dig, tänk då igenom hur ditt och din familjs användande kommer se ut. Hastigheter på 100 Mbit/s äts ganska snabbt upp jämfört med tidigare.