Com Hem-kollen

I Com Hem-kollen, en undersökning som vi utför i samarbete med Sifo, försöker vi ta reda på hur våra kunder mår digitalt. Mer konkret betyder det att vi ställer frågor kring synen på och attityden till den digitala utvecklingen. 2 502 av våra kunder deltog i undersökningen 2016. Vi använder dessa insikter för att förbättra vår infrastruktur, våra produkter och tjänster så att vi kan göra största möjliga nytta i våra kunders digitala liv. Vi försöker också hjälpa våra kunder att hantera de farhågor och svårigheter som uppstår. Vi har också tagit fram Com Hems index för digitalt välmående. Detta index bygger på tre olika områden

  • Tillgång till internet
  • Kunskap och trygghet på internet
  • Attityd till internets roll i samhällsutvecklingen

Över 40 procent av de svenska hushållen är anslutna till vårt nät, vilket gör Com Hem till en viktig del av den digitala utvecklingen i Sverige. Eftersom den påverkar oss alla i mycket hög utsträckning vill vi gärna dela med oss av våra insikter från undersökningen för en positiv samhällsutveckling.

Några insikter i korthet

Från den första undersökningen, som utfördes under 2016, kan vi läsa ut att...

  • bredbandet är det absolut viktigaste när det gäller boendet, där 88 procent av hushållen svarar att ett snabbt och stabilt bredband är mycket eller ganska viktigt, vilket är mer än siffrorna för kollektivförbindelser, grönområden eller parkering.
  • tonårsföräldrar ofta tycker att det är svårt att sätta regler kring internetanvändande för sina barn och 53 procent uppger att det är problematiskt att de inte vet vad barnen gör på internet.
  • 44 procent av alla föräldrar aldrig lägger upp bilder på sina barn på sociala medier och 54 procent hävdar att familjen inte använder mobiler eller surfplattor vid matbordet.
  • av ungdomarna mellan 18 och 29 år är över en tredjedel (37 procent) kritiska till hur utvecklingen av digitala tjänster har påverkat deras liv.
  • även de över 60 år har tagit till sig digitala samhällsfunktioner (som exempelvis Skatteverkets) där 78 procent har använt någon av dem under det senaste året.
  • det trots allt finns en bit kvar till den totala digitaliseringen, då endast 3 procent uppger att de har uppkopplade vitvaror, 2 procent har ljuskällor anslutna till internet och 4 procent berättar att de kan styra motorvärmare, värmesystem eller sin tv via en app.

Läs hela rapporten

Om du vill fördjupa dig i arbetet kan du läsa rapporten från Com Hem-kollen 2016 och ta del av fler insikter.

Fördjupningar

Inom ramen för Com Hem-kollen gör vi under året ett antal djupdykningar inom ämnen som är extra intressanta för våra kunder eller som är aktuella i samhället.

Gaming

Många föräldrar oroar sig över sina barns spelande. Därför har vi frågat barnfamiljer om onlinespelande, hur mycket tid barnen spelar, hur de mår och hur engagerade föräldrarna är i sina barns spelande. I Com Hem-kollen Gaming får du som förälder en rad konkreta råd och tips om hur du bör förhålla dig till ditt barns spelande.

Nätmobbning

Syftet med Com Hem-kollen Nätmobbning har varit att kartlägga förekomsten av nätmobbning i relation till annan form av mobbning. Vi försöker förstå hur våra barn och unga ser på nätmobbning och hur de påverkas av den.

Falska nyheter och källkritik

Frågan om falska nyheter och källkritik har diskuterats flitigt den senaste tiden. I Com Hem-kollen Falska nyheter och källkritik har vi därför frågat våra kunder om deras syn på källkritik och hur de konsumerar nyheter.

Upphovsrätt och streaming

Att titta på streamad film är något som har ökat de senaste åren. Samtidigt diskuteras hur man ska hantera upphovsrätten. I Com Hem-kollen Upphovsrätt och streaming har vi försökt ta reda på våra kunders inställning om streaming och hur ofta de tittar på streamat material via internet.

Till startsidan för Digital livskvalitet