Com Hem-kollen

Com Hem-kollen är en undersökning som vi utför i samarbete med Sifo för att ta reda på hur ni som är våra kunder mår digitalt. Mer konkret betyder det att vi ställer frågor kring internetvanor och synen på och attityden till den digitala utvecklingen. Insikterna använder vi för att du ska få bättre produkter och tjänster och för att vi ska kunna förbättra vår infrastruktur för dig. För att du ska få störst nytta av oss och få hjälp med svårigheter i ditt digitala liv.

I rapporten finns även Com Hems index för digitalt välmående, som bygger på tre olika områden: tillgång till internet, kunskap och trygghet på internet och attityd till internets roll i samhällsutvecklingen. I undersökningen som utfördes 2018 deltog 1 255 av våra kunder.

Några insikter i korthet

Från årets undersökning kan vi bland annat läsa ut att...

Svenska hushåll ligger på en hög nivå när det gäller digitalt välmående även om nivån minskar med 1 enhet sedan förra året.

Vi ser i undersökningen att fler känner sig otrygga på internet 2018 jämfört med 2017.

Det är i huvudsak personer över 60 år som driver uppgången. Totalt sett har 92 procent haft kontakt med myndigheter på internet.

94 procent anger att det i någon form delas eller diskuteras politiska nyheter i deras sociala flöden.

Det är endast ett tryggt och säkert bostadsområde som fler personer upplever vara viktigare än ett snabbt och stabilt bredband.

Läs hela rapporten från Com Hem kollen 2018 för mer detaljer och längre resonemang. Läs även rapporterna från Com Hem-kollen 2017 och Com Hem-kollen 2016.

Fördjupningar

Vissa områden som har väckt stort intresse i samhället har vi fördjupat oss lite extra i. Kanske kan du få nytta av något under följande rubriker.

Integritet

Fördelarna upplevs större än nackdelarna när det gäller datalagring, men svenskarna vill veta mer om vilken information som sparas och varför. I vår undersökning tar vi reda på mer när det gäller våra digitala fotavtryck.

Gaming

Många föräldrar oroar sig över sina barns spelande. Därför har vi frågat barnfamiljer om barnens onlinespelande och hur engagerade föräldrarna är i det. Här får du som förälder en rad konkreta råd och tips om hur du bör förhålla dig till ditt barns spelande.

Nätmobbning

I Com Hem-kollen Nätmobbning försöker vi ta reda på hur vanligt det är med nätmobbning jämfört med annan form av mobbning. Vi försöker förstå hur våra barn och unga ser på nätmobbning och hur de påverkas av den.

Falska nyheter och källkritik

Sedan en tid tillbaka har frågan om falska nyheter och källkritik diskuterats flitigt. Här har vi därför ställt frågor om synen på källkritik och hur nyheter konsumeras.

Upphovsrätt och streaming

Det har blivit vanligare att titta på streamad film. Samtidigt diskuteras hur upphovsrätten ska hanteras. Här tar vi reda på mer om olika attityder till streaming och hur vanligt det är att titta på streamat material via betal- och gratistjänster.