Com Hem-kollen Falska nyheter och källkritik

Frågan om falska nyheter och källkritik har diskuterats flitigt den senaste tiden. Inom ramen för Com Hem-kollen har vi därför frågat 1 996 personer om deras syn på källkritik och hur de konsumerar nyheter.

Några insikter från undersökningen:

  • Över sju av tio tar del av samhällsnyheter via traditionella mediers nyhetssajter eller via tv. Att besöka traditionella mediers sajter är lika vanligt oavsett ålder.
  • Att läsa fysiska nyhetstidningar är mindre vanligt ju yngre du är. Endast 31 procent av 18-29-åringarna gör det, att jämföra med 59 procent av dem över 60 år.
  • Fler än hälften av vuxna under 45 år brukar reflektera över vinklat innehåll i nyhetsflödet. Detta samtidigt som den gruppen i betydligt högre utsträckning tar del av nyheter som personer i det egna nätverket delar.
  • 24 procent av alla upplever att medvetet falska nyheter i ens nyhetsflöde sker i mycket eller ganska stor utsträckning. Bland kvinnor i åldern 18-29 är den siffran hela 47 procent.
  • Bland 18-29 åringarna är det hela 50 procent som anser falsk nyheter vara ”ett mycket stort problem”. I gruppen över 60 år tycker 32 procent att det är ”ett litet problem”.

Läs hela rapporten