Com Hem-kollen Upphovsrätt och streaming

Att titta på streamad film är något som har ökat de senaste åren. Samtidigt diskuteras hur man ska hantera upphovsrätten, då det både finns betal- och gratistjänster att tillgå. Vi har därför frågat 1 996 personer om deras inställning om streaming och hur ofta de tittar på streamat material via nätet.

Några insikter från undersökningen:

  • Hälften av de som svarat på undersökningen är osäkra eller vet inte vad som gäller juridiskt för gratistjänsterna. I gruppen som brukar gratisstreama är det drygt 1 av 3 som tror att det är olagligt.
  • Av hela gruppen anser 51 procent att det inte alls är okej att läsa en tidning i en affär utan att betala för den. 27 procent anser att det inte alls är okej att streama från gratistjänsterna.
  • Bland alla som gratisstreamat är det fler som anger ”stort utbud” än ”gratis” som anledning till att man gör det.
  • Totalt har 14 procent sett streamad film på någon av gratistjänsterna. Ju yngre man är, desto vanligare är det. Bland 18-23 åringarna är siffran 44 procent. Över 60 år är det i princip obefintligt.

Läs hela rapporten