Integritet

Vår undersökning från årskiftet 2017/2018 om svenskarnas digitala liv kretsar kring integritet. Den visar att fördelarna upplevs som större än nackdelarna när det gäller lagring av data, men att många saknar transparens kring vilken information som sparas och i vilket syfte. Denna oro är störst när det kommer till myndigheters datainsamling.

Därför är det avgörande att samhället förbättrar insynen kring personlig information. Regeringens vision är ett hållbart digitaliserat Sverige och för att den ska bli verklighet bör myndigheter i större utsträckning och på ett tydligare sätt visa privatpersoner vad som lagras och varför.

Insikter från undersökningen

I undersökningen är det 38 procent som anser att vi borde lagra mer individdata för att kunna effektivisera våra samhällstjänster. Män är något mer positiva än kvinnor: 42 procent av männen vill ha mer datalagring medan motsvarande siffra för kvinnorna är 34 procent.

Flest digitala skeptiker hittar vi bland de yngre. Oron handlar mest om att information ska hamna i fel händer, men även om kränkande bilder, ID-kapning och att bli utsatt för andra brott. Ändå påverkar det här i mindre utsträckning förhållningssättet till digitaliseringen i stort.

I vår undersökning är folk mest negativa till myndigheters datalagring, även om det inte upplevs som ett stort problem idag. Det anses nödvändigt med ökad upplysning om hur uppgifterna lagras och används för att säkerställa en god digital livskvalitet i vårt land.

Ladda ned rapporten från Com Hem-kollen Tema Integritet och läs mer om attityder till datalagring.