Com Hem-kollen Falska nyheter och källkritik

Com Hem-kollen Falska nyheter och källkritik

Frågan om falska nyheter och källkritik har diskuterats flitigt den senaste tiden. Inom ramen för Com Hem-kollen har vi därför frågat 1 996 av våra kunder om synen på källkritik och hur de konsumerar nyheter.

Insikter från undersökningen

Traditionella medier

Över sju av tio tar del av samhällsnyheter via traditionella mediers nyhetssajter eller via tv. Att besöka traditionella mediers sajter är lika vanligt oavsett ålder.

papperstidningar

Att läsa fysiska nyhetstidningar är mindre vanligt ju yngre du är. Endast 31 procent av 18-29-åringarna gör det, att jämföra med 59 procent av dem över 60 år.

Vinklat innehåll

Fler än hälften av vuxna under 45 år brukar reflektera över vinklat innehåll i nyhetsflödet. Detta samtidigt som den gruppen i betydligt högre utsträckning tar del av nyheter som personer i det egna nätverket delar.

Falska nyheter

24 procent av alla upplever att medvetet falska nyheter i ens nyhetsflöde sker i mycket eller ganska stor utsträckning. Bland kvinnor i åldern 18-29 är den siffran hela 47 procent.

Falska nyheter ett problem

Bland 18-29 år gamla är det hela 50 procent som anser falska nyheter vara ”ett mycket stort problem”. I gruppen över 60 år tycker 32 procent att det är ”ett litet problem”.

Läs hela rapporten

Ladda ned rapporten från Com Hem-kollen Falska nyheter och källkritik och läs mer om attityderna.