Com Hem-kollen Nätmobbning

Tillsammans med Sifo har vi genomfört en undersökning med föräldrar och barn i åldrarna 6-17 år. Här tar vi reda på hur vanligt det är med nätmobbning i förhållande till mobbning som sker i fysisk miljö. Dessutom vill vi förstå hur våra barn och unga ser på nätmobbning och hur de påverkas av den.

1 293 vårdnadshavare och 818 barn har blivit intervjuade. Genom att vi intervjuat barn och föräldrar ur samma familjer har vi kunnat titta på intressanta kopplingar, exempelvis hur medvetna föräldrarna är om att barnen utsätts för oschysst behandling på nätet och i fysisk miljö.

Insikter från undersökningen

Ett av fem barn utsätts för någon form av mobbning/oschysst behandling i skolmiljön eller på nätet. Relativt många föräldrar, nästan fyra av tio, underskattar eller är helt omedvetna om att deras barn utsätts för oschysst behandling.

Den vanligaste formen av oschysst behandling är taskiga kommentarer i skolan, två av tre drabbade barn utsätts för det. Ytterligare drygt ett av tre barn utesluts från kompisgäng i skolan.

Den vanligaste formen av oschysst behandling som sker över nätet är taskiga kommentarer på sociala medier, ett av fyra barn som behandlas illa generellt utsätts för det.

Barnen själva beskriver nätrelaterade former av oschysst behandling som mindre jobbigt än motsvarande i den fysiska miljön. Acceptansen förefaller alltså högre.

Trots att acceptansen för oschysst behandling på nätet är större än för motsvarande behandling i den fysiska miljön, är inverkan på hur barnen mål lika stor.

Ladda ned rapporten från Com Hem-kollen Nätmobbning och ta del av mer från undersökningen.