Välkommen till nästa generations com hem-hus

Fiber och 10G-teknik

Nu påbörjar vi vår uppgradering med 10G-teknik. Det innebär att vi drar fiber fram till din flerfamiljsfastighet. Det kommer ge miljontals hushåll ännu snabbare och mer stabil uppkoppling, utan att vi behöver göra några åtgärder i hemmet hos de boende eller byta uttag.

Genom detta ökar vi kapaciteten och ger din fastighet nästa generations fibernät, så ännu fler kan nyttja fiberns fördelar via sitt befintliga Com Hem-uttag.

Läs mer i vår bygghandbok (pdf)

10G är framtidens plattform för bredbandsteknologi som kommer leverera hastigheter till fastigheter på över 10 Gbit/s – 10 gånger snabbare än dagens nätverk. 10G-teknik ger oss en teknisk uppgradering av vårt fasta nät. Tekniken innebär att vi ersätter elektronik och optik samtidigt som vi uppgraderar våra accesspunkter.

Med 10G-plattformen får vi kraft och kapacitet som är väl förberedd på framtidens krav. Oavsett framtida område kan våra kunder vara trygga med att vara kopplade till ett mycket robust och säkert bredbandsnät - både idag och i framtiden.

Uppgraderingen har redan startat och kommer de närmaste åren ske för alla Com Hem-fastigheter.

Fördelar med 10G-teknik

Snabbare bredband i samma uttag

Utökad kapacitet möjliggör ökade - och symmetriska - hastigheter utan nya kabeldragningar i fastigheten.

Stabilare uppkoppling med bättre kvalitet

10G-teknik ger bättre nätverksprestanda, ökad driftsäkerhet och mindre underhåll.

Smarta fastigheter

10G-teknik skapar fler möjligheter för smart boende i smarta fastigheter.

Information till era boende

Vill du som representant i er fastighet informera boende om detta har vi förberett med material – färdig text att kopiera eller information till anslagstavlan i trapphuset.

Här finns en informationstext som ni kan kopiera och använda till exempel i utskick, mejl och på er hemsida.

Här finns ett brev/trapplapp i A4-format som ni kan skriva ut och lägga i brevlådor och postfack samt sätta upp i trapphus eller på anslagstavlor.

Vi märker ett stort intresse från våra fastighetsägarkunder kring hur de ska kunna dra nytta av digitala tjänster. Därför har vi som fokus att släppa loss kraften för våra kunder och skapa mervärde för de boende såväl som för fastighetsägarna. Här kommer 10G-tekniken att ligga till grund för framtidens allt fler och smartare fastigheter.

Smarta fastigheter är en del av framtidens bostäder och arbetsplatser och är grunden för smarta och uppkopplade städer. I Sverige står smarta fastigheter för över 25% av IoT-marknaden och uppskattas ha en genomsnittlig årlig tillväxt på över 10% de kommande 5 åren enligt rapporten Smarta fastigheter: vägen framåt för fastighetsägare av Northstream (2019).

Frågor och svar

För att ständigt förbättra våra tjänster och vara redo, inte bara för dagens utan även, morgondagens behov.

Flerfamiljsfastigheter och samfälligheter med infrastrukturen FiberKoax kommer bli uppgraderade. Com Hem hör av sig till berörd fastighetsägare med information i god tid innan uppgraderingen påbörjas. För de fastigheter som redan har fiber ända fram kommer vi endast uppgradera utrustningen vid överlämningspunkten.

För samfälligheter innebär det att vi drar fiber ända fram till den gemensamma punkt där vi ansluter era byggnader. Mellan byggnaderna inom samfälligheten använder vi ert befintliga nät.

För flerfamiljsfastigheter innebär det att vi antingen drar fibern ända fram till fastigheten eller till den gemensamma punkt där vi ansluter era byggnader. Då använder vi ert befintliga nät mellan byggnaderna.

I vår bygghandbok för fastighetsägare (pdf) har vi samlat information om vad det innebär att uppgradera fastigheten med 10G-teknik.

Huvudregeln är att i samband med själva övergången till 10G-teknik så kommer avtalet inte att påverkas. Om det skulle krävas kommer vi kontakta berörd fastighetsägare.

Vid uppgraderingen kommer de boende uppleva ett kortare driftstopp av våra tjänster. De boende kan direkt efter uppgraderingen uppleva en bättre nätverksprestanda och ökad driftsäkerhet. De har också möjlighet att uppgradera sitt bredbandsabonnemang till ännu högre hastighet, om de så önskar.

Ja, efter uppgraderingen kommer det vara möjligt att få symmetriska hastigheter, vilket innebär likvärdig ned- och uppladdningshastighet.

Uppgraderingen av alla Com Hem-hus är ett långsiktigt projekt. Den som är avtalsansvarig kommer få ett informationsmejl från Com Hem i god tid innan uppgraderingen påbörjas.

Håll oss uppdaterade med dina korrekta kontaktuppgifter genom att mejla fastighetsagare@comhem.com. Det hjälper oss att nå ut med information gällande uppgraderingen.

Nej, inga åtgärder krävs i de boendes lägenheter.

Nej, ingen ny utrustning behövs.

För att ständigt förbättra våra tjänster och vara redo, inte bara för dagens utan även, morgondagens behov.

För samfälligheter innebär det att vi drar fiber ända fram till den gemensamma punkt där vi ansluter era byggnader. Mellan byggnaderna inom samfälligheten använder vi ert befintliga nät.

Huvudregeln är att i samband med själva övergången till 10G-teknik så kommer avtalet inte att påverkas. Om det skulle krävas kommer vi kontakta berörd fastighetsägare.

Ja, efter uppgraderingen kommer det vara möjligt att få symmetriska hastigheter, vilket innebär likvärdig ned- och uppladdningshastighet.

Nej, inga åtgärder krävs i de boendes lägenheter.

Flerfamiljsfastigheter och samfälligheter med infrastrukturen FiberKoax kommer bli uppgraderade. Com Hem hör av sig till berörd fastighetsägare med information i god tid innan uppgraderingen påbörjas. För de fastigheter som redan har fiber ända fram kommer vi endast uppgradera utrustningen vid överlämningspunkten.

För flerfamiljsfastigheter innebär det att vi antingen drar fibern ända fram till fastigheten eller till den gemensamma punkt där vi ansluter era byggnader. Då använder vi ert befintliga nät mellan byggnaderna.

I vår bygghandbok för fastighetsägare (pdf) har vi samlat information om vad det innebär att uppgradera fastigheten med 10G-teknik.

Vid uppgraderingen kommer de boende uppleva ett kortare driftstopp av våra tjänster. De boende kan direkt efter uppgraderingen uppleva en bättre nätverksprestanda och ökad driftsäkerhet. De har också möjlighet att uppgradera sitt bredbandsabonnemang till ännu högre hastighet, om de så önskar.

Uppgraderingen av alla Com Hem-hus är ett långsiktigt projekt. Den som är avtalsansvarig kommer få ett informationsmejl från Com Hem i god tid innan uppgraderingen påbörjas.

Håll oss uppdaterade med dina korrekta kontaktuppgifter genom att mejla fastighetsagare@comhem.com. Det hjälper oss att nå ut med information gällande uppgraderingen.

Nej, ingen ny utrustning behövs.