För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Bygger nya relationer

Han har jobbat i fastighetsbranschen i drygt tio år. Och han brinner för att göra skillnad och visa att Com Hem är en stark och flexibel samarbetspartner. Möt Tom Nordin, ny försäljningschef på fastighetsägarsidan inom Com Hem.

Han har vinnarskalle, tidigt präglad av livet som ishockeyspelare på elitnivå. Som säljare är det självklart en drivkraft – att göra ett bra avslut, men också att göra en bra affär för båda parter. Hans ansvarsområde omfattar försäljning till nya kunder.

– Mina kunder är de stora byggbolagen, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi riktar oss mot nyproduktion och där vill vi komma in tidigt i byggprocessen för att kunna påverka utformningen av nätet så att fastighetsägare och boende får bästa möjliga tjänster, säger Tom Nordin, som har arbetat i fastighetsbranschen sedan han tog sin civilekonomexamen, kompletterad med kurser i fastighetsekonomi på KTH.

Han började som mäklare. Därefter blev det fyra år inom Stronghold-koncernen, bland annat i Finland där han arbetade med ett system för fastighetsinformation.

– Därefter fick jag erbjudande om att bli försäljningschef på Fastighetsägarna Service och valde att ta den chansen. Det var mitt första chefsjobb och jag lärde mig mycket. Det var också en mer politisk tillvaro eftersom det i grunden är en intresseorganisation.

Sedan i mars är han på Com Hem och trivs väldigt bra i sin roll som innefattar både en överblickande chefsroll och en mer operativ säljarroll.

– Com Hem har high-end-tjänster och produkter. Att visa det för de stora byggbolagen och få dem att känna stolthet när de bygger Com Hem-hus är roligt. Vi är flexibla att jobba med och håller fokus på det vi håller på med. Vi har korta beslutsvägar men har ändå muskler och en strukturerad process.

Även om han har lagt skridskorna på hyllan är det fortfarande mycket träning som gäller. På fritiden blir det så mycket styrketräning, löpning och cykling som hinns med. Jobbet tar sin tid, men även det relativt nya familjelivet med en liten son på ett och ett halvt år, tar allt mer plats numera.

Att det byggs mycket just nu är spännande, tycker Tom Nordin och menar att det han och hans team gör i dag kommer att göra avtryck länge framöver.

– Vi är helst med från att spaden sätts i backen till de boende får in signalen för bredband, tv och telefoni. Generellt gäller att ju tidigare vi kommer in desto bättre. Kommer vi in under projekteringen, då kan vi påverka redan under byggnationen så att fastighetsägare och boende får en bättre funktionalitet och en bättre anpassad lösning direkt och i framtiden.

Den här artikeln är publicerad i Com Hem Magasin 2, 2015.