För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Com Hem har koll på digitalt välmående

Nu lanseras Com Hem-Kollen. Genom att intervjua 2 500 personer presenteras ett index för digitalt välmående. Hur ser tillgången, kunskapen och attityden ut till internet?

– Drygt 40 procent av de svenska hushållen är anslutna till vårt nät. Det ger oss unika insikter kring hur det står till med det digitala välmåendet i Sverige. Med Com Hem-Kollen vill vi starta en diskussion med övriga i telekombranschen, politiker och andra intressenter kring fördelar och nackdelar med digitaliseringen. Vi ser många intressanta resultat i rapporten, säger Anders Nilsson, vd på Com Hem. 

Index 2016 hamnar på 82,3 (i skala till 100). Kvinnor har något lägre index än män och personer över 60 år halkar efter något, medan de med högst index finns i gruppen mellan 30 och 44 år. Den vanligaste tjänsten online är att boka resor och hotell, det gör hela 76 procent. 67 procent i åldersgruppen 18-29 år använder sociala medier som sin huvudsakliga kanal för att ta del av samhällsdebatten.