Com Hem till smart och digitalt boende

Den digitala transformeringen pågår för fullt i våra hem och fastigheter. Nu ingår Com Hem ett samarbete kring fler smarta, digitala tjänster med företaget TMPL, som utvecklar digitala lösningar för bostäder.

I den digitala världen talar man om plattformar där olika tjänster tillhandahålls – Facebook och Google Maps är exempel på sådana. Med hjälp av en plattform kan man utveckla olika tjänster som utgår från den. En digital plattform för smarta hem kan innehålla tjänster som att ge bättre koll på energiförbrukningen, servicetjänster som att boka tvättstuga och kommunikation.

– Fastighetsbranschen står inför en stor omställning, där utmaningen är att dra nytta av möjligheterna med att digitalisera framtidens boende. Vi tror att det digitala erbjudandet blir minst lika viktigt som det fysiska och samarbetet med Com Hem gör att vi kan utveckla nya tjänster snabbare och bidra till ett bättre boende, säger Eric Anderbjörk, vd på TMPL.

Digital kraft

Tanken med tjänsteplattformen är att fastighetsägare ska kunna effektivisera sitt förvaltningsarbete, få till en förenklad kommunikation med de boende och ökad grannsamverkan.
De boende kommer också i framtiden att kunna beställa matkassar, boka bilpoolsbil, hantera hyresbetalningar eller beställa mat från kvarterskrogen.
– Vi märker ett stort intresse från våra fastighetsägarkunder kring hur man kan öka användningen av digitala tjänster, konstaterar Stefan Trampus, försäljningsdirektör på Com Hem.
Målet med vår nya tjänst är att skapa ett mervärde för såväl boende som fastighetsägare:
– Vår ambition är att vi tillsammans med fastighetsägarna ska bidra till en ökad digital livskvalitet för våra kunder, säger Stefan Trampus.

Samarbetet med Com Hem har pågått sedan 2016 med ett antal pilotprojekt och lanseringen sker under vintern.