Copyswede-avgift för SVT:s kanaler

Sedan 2010 gäller ett avtal mellan tv-operatörerna och Copyswede* kring upphovsrättsersättningen för vidaresändningen av Sveriges Televisions kanaler i trådbunden infrastruktur, dvs. via fiber-, LAN-, koppar- och kabelnät.

Efter att regeringen tillsatte en medlare i april 2009 ingicks avtalet som ursprungligen gällde under tre år från och med den 1 februari 2009. Avtalet gav rättighetshavarna en ersättning som motsvarade 1,06 kronor per hushåll och månad för samtliga SVT:s kanaler från och med den 19 augusti 2010, respektive 80 öre under perioden 1 februari 2009 - 18 augusti 2010.

Sedan 2012 pågår nya förhandlingar mellan tv-operatörerna och Copyswede, vilket innebär att det avtal som ingicks 2010 har förlängts tills vidare. I enlighet med avtalets indexbestämmelser höjdes ersättningen till rättighetshavarna från och med den 1 juli 2017 till 1,10 kronor per hushåll och månad.

Detta är en avgift som följer av lagstiftning och enligt de avtal Com Hem har med fastighetsägare ska kostnader som dessa betalas av fastighetsägarna.

Com Hems principiella ståndpunkt är att upphovsrättsersättningen för vidaresändningen av Sveriges Televisions kanaler i trådbunden infrastruktur redan finansieras inom ramen för radio- och tv-avgiften. För att den nuvarande ordningen ska förändras krävs emellertid ett förtydligande från regering och riksdag.

Frågor från fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar besvaras av Com Hems Fastighetsägarservice: Telefon: 90 333, e-post: fastighetsagarservice@comhem.com

*Copyswede är en samarbetsorganisation för konstnärsorganisationer, som förhandlar och tecknar avtal på upphovsrättsområdet för upphovsmän och utövande konstnärer som musiker, författare, skådespelare och fotografer. Organisationen har bland annat till uppgift att se till att medlemmarna får ersättning när deras produktioner sänds i TV.