Copyswede-avgift för SVT:s kanaler

Sedan 2010 gäller ett avtal mellan tv-operatörerna och Copyswede* kring upphovsrättsersättningen för vidaresändningen av Sveriges Televisions kanaler i trådbunden infrastruktur, dvs. via fiber-, LAN-, koppar- och kabelnät.

Det första avtalet började gälla 2010 och har sedan 2012 förlängts tills vidare. I enlighet med avtalets indexbestämmelser har ersättningen till rättighetsinnehavarna höjts och är från och med den 1 juli 2019 1,14 kronor per hushåll och månad.

Detta är en avgift som följer av lagstiftning och enligt de avtal Com Hem har med fastighetsägare ska kostnader som dessa betalas av fastighetsägarna.

Com Hems principiella ståndpunkt är att upphovsrättsersättningen för vidaresändningen av Sveriges Televisions kanaler i trådbunden infrastruktur redan finansieras inom ramen för radio- och tv-avgiften. För att den nuvarande ordningen ska förändras krävs emellertid ett förtydligande från regering och riksdag.

Frågor från fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar besvaras av Com Hems Fastighetsägarservice: Telefon: 90 333, e-post: fastighetsagarservice@comhem.com

*Copyswede är en samarbetsorganisation för konstnärsorganisationer som förhandlar och tecknar avtal på upphovsrättsområdet för upphovsmän och utövande konstnärer som musiker, författare, skådespelare och fotografer. Organisationen har bland annat till uppgift att se till att medlemmarna får ersättning när deras produktioner sänds i TV.