Digitalisering

Obegränsad uppkoppling i alla Com Hem-hus

Vi på Com Hem tycker att hela Sverige ska ha tillgång till infrastruktur som ger snabbt bredband och stabila mobila tjänster. Därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för uppkoppling, inte bara för några, utan för alla er som bor i ett Com Hem-hus.

För att möta dina förväntningar på framtidens tv och bredband har vi därför under 2020 startat ett stort digitaliseringsprojekt.

Vårt digitaliseringsprojekt skapar bästa framtida förutsättningar för ännu snabbare bredband i Com Hems 1,6 miljoner hushåll. Vi planerar bland annat att förlänga och ytterligare förbättra vårt fibernät så att vi i framtiden ska kunna erbjuda bredbandshastigheter som är bland de högsta i världen.

Det innebär att ännu fler av våra kunder kan nyttja fiberns fördelar via sitt befintliga Com Hem-uttag, utan att krångla med nya kablar. Dessa moderniseringar och förbättringar möjliggör obegränsad uppkoppling oavsett var våra kunder befinner sig.

För att lyckas med vårt mål måste vi utnyttja nätet optimalt. En del i detta är att digitalisera de tv-sändningar som fortfarande är analoga. Med helt digitala sändningar kan vi möta våra kunders förväntningar på kvalitet i ljud och bild, men också inom streaming till mobil och surfplattor.

Vi vill att våra kunder ska kunna se alla sina kanaler med bra ljud och bild på valfri skräm, var de vill, och inte begränsa dem till tv-soffan.

Som en del av vårt nya, modernare tv-erbjudande digitaliserade vi tv-sändningarna till samtliga Com Hem-hus, vilket innebär att analoga sändningar utgick den 8 september 2020.

För att fortsätta titta på tv via tv-uttaget behöver alla som bor i ett Com Hem-hus ändra inställningar på sin tv eller göra en ny kanalsökning.