Digitalisering

Obegränsad uppkoppling

Vi på Com Hem tycker att hela Sverige ska ha tillgång till infrastruktur som ger snabbt bredband och stabila mobila tjänster. Därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för uppkoppling, inte bara för några, utan för många. För att möta kundernas förväntningar på framtidens tv kommer vi under 2020 starta ett stort digitaliseringsprojekt.

Vårt digitaliseringsprojekt skapar bästa framtida förutsättningar för ännu snabbare bredband i Com Hems 1,6 miljoner hushåll. Vi planerar bland annat att förlänga och ytterligare förbättra vårt fibernät så att vi i framtiden ska kunna erbjuda bredbandshastigheter som är bland de högsta i världen.

Det innebär att ännu fler av våra kunder kan nyttja fiberns fördelar via sitt befintliga Com Hem-uttag, utan att krångla med nya kablar. Dessa moderniseringar och förbättringar möjliggör obegränsad uppkoppling oavsett var våra kunder befinner sig.

För att lyckas med vårt mål måste vi utnyttja nätet optimalt. En del i detta är att digitalisera de tv-sändningar som fortfarande är analoga. Med helt digitala sändningar kan vi möta våra kunders förväntningar på kvalitet i ljud och bild, men också inom streaming till mobil och surfplattor.

Vi vill att våra kunder ska kunna se alla sina kanaler med bra ljud och bild på valfri skräm, var de vill, och inte begränsa dem till tv-soffan.

Med ett ambitiöst mål att modernisera tv- och bredbandserbjudandet för hela 1,6 miljoner hushåll behövs en noggrann planering. Vi har därför under 2018 och 2019 redan genomfört digitalisering av tv-sändningarna i ett antal städer. Nu senast Sundsvall med ca 22 000 hushåll. Genom dessa digitaliseringar har vi följt våra kunders erfarenheter och upplevelser för att kunna ge samma, och till och med ännu bättre service när den stora tv-digitaliseringen sker för resten av Sverige.

Förhandlingar med våra partners om tv-innehåll och rättigheter påverkar när vi kan börja med digitaliseringen.

Vår ambition är att vi ska starta 2020, men i och med att förhandlingar fortfarande pågår kan vi inte fastställa ett datum ännu. När förhandlingarna är färdiga börjar vi vår kommunikationsinsats mot alla fastighetsägare, föreningar och andra organisationer i Sverige.

Vi kommer i god tid innan förändringen informera våra fastighetsägarkunder om hur och när vi går ut med information. Senast en månad innan de analoga sändningarna utgår till förmån för de digitala visas en rullande informationstext på de analoga tv-kanalerna.