För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Effektiva tjänster till Brf Duvan i Uppsala

En styrelse som ser framåt och som hela tiden jobbar med förbättringar. Nu har Brf Duvan i Uppsala bytt bredbandsleverantör och tecknat Gruppavtal med Com Hem och fått smarta fastighetstjänster på köpet.

– Vi är Sveriges mest framsynta förening!

Med dessa ord öppnar Per-Olof Hårdén vårt samtal. Han är ordförande i bostadsrättsföreningen Duvan i Uppsala med 102 lägenheter fördelade på tre hus. – Kanske har jag inte hundra procent belägg för mitt påstående, tillägger han med ett skratt, men faktum är att vi de senaste fem åren satsat rejält på att utveckla våra fastigheter.

Först bytte föreningen ut de gamla oljepannorna mot bergvärme. Nästa steg var att modernisera ventilationen från gammaldags självdrag till ett modernt FTX-system med till- och frånluft. – Så nu har vi 21 grader varmt i lägenheterna året runt, oavsett temperaturen utanför. Inte illa för hus som snart är 50 år gamla, säger Per-Olof Hårdén stolt.

Det senaste steget i utvecklingen var att byta bredbandsleverantör. Från Bredbandsbolaget, som också installerade Brf Duvans fiberLAN, till ett femårigt Gruppavtal med Com Hem. – Vi hade många diskussioner i styrelsen, men till slut insåg vi att fördelarna med bytet övervägde. Vi skulle få en enda leverantör av bredband, tv och telefoni. Det avlastar och förenklar vardagen.

Medlemmarna har nu 100 Mbit bredband, basutbudet på tv samt telefoni.

– De flesta är mycket nöjda. I dag bor här allt fler yngre med höga krav på det digitala, säger Per-Olof Hårdén.

I bytet till Com Hem ingick också tre digitala fastighetstjänster som möjliggör övervakning av bergvärme, ventilation och datainsamling av elförbrukningen i fastigheten. Dessa tjänster är mycket viktiga för att kunna följa energiförbrukningen och åtgärda eventuella problem som uppstår.

Niclas Gulliksson, säljare på Com Hem, betonar att ett byte av bredbandsleverantör i en fastighet med ett befintligt fiberLAN kan genomföras på en enda dag: – Det kan vara lite småbekymmer under de två, tre första dagarna. Men då har vi en projektledare från Com Hem, som hela tiden följer processen och står redo att fixa till eventuella inkörningsproblem.

FAKTA BRF DUVAN I UPPSALA

Byggår: 1970
Bostadsrättsförening från starten.
102 lägenheter fördelade på tre fastigheter. En del medlemmar bor kvar sedan huset var nytt, men i dag sker ett generationsbyte och många barnfamiljer flyttar in.