För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Håll koll på kablarna

Både kunder och Com Hem vill ha tjänster som fungerar felfritt och stabilt. Om ett problem uppstår ska det åtgärdas snabbt och smidigt, det är vår mission. Dessutom finns olika sätt för dig som kund att förebygga fel, både som fastighetsägare och boende. 

Fredrik Mattsson är teknisk chef för nätkvalitet på Com Hem och han menar att det finns mycket att göra hemma innan man behöver ringa på hjälp. – Det allra viktigaste är att antennuttaget hålls i gott skick och inte flyttas eller tas bort. Det är den absolut vanligaste orsaken till att vi avhjälper fel i fastigheterna. 

Som fastighetsägare eller bostadsrättstyrelse är det därför viktigt att informera de boende om hur utrustningen bör tas om hand. Com Hem har informationsmaterial som är enkelt att ta del av och distribuera. 

De viktigaste punkterna är: 

  • Flytta inte på antennuttaget på egen hand och försök inte heller skruva i det själv. Allt som rör antennuttaget ska hanteras av utbildad personal, fastighetsägaren bör utse behörig tekniker. För den som bor i villa eller bostadsrätt finns Com Hems tjänst Support Extra med tekniker som kommer ut och hjälper till.
  • Välj rätt kablar till tv, bredband och telefoni – välj alltid produkter av bra kvalitet och med hög skärmdämpning.
  • Skydda din utrustning vid åska och se till att alla inkommande kablar är anslutna till en PUS – potentialutjämningsskena. Finns ingen sådan – se till att skaffa en.
  • Installera en jordfelsbrytare på elcentralen – sektionera upp fastigheten och dess förbrukare på olika grupper och jordfelsbrytare. Anlita en behörig elfirma för detta och även för att göra en översyn och se till att fastigheten är åskskyddad.

– Det är inte så krångligt och svårt utan handlar mest om sunt förnuft. Vi bistår mer än gärna med goda råd, konstaterar Fredrik Mattsson. Han framhåller också Com Hems tjänst Support Extra, något som hittills har varit ganska okänt:
– Ja, vi har varit lite dåliga på att tala om att den finns, men det är en väldigt bra tjänst för den som inte kan själv och det gäller ju de allra flesta! Vi har 150 tekniker som hjälper till med installation, kan ordna en extra anslutning i kök eller sovrum och som gör det snyggt, med kablarna på plats och prydligt fästa.

För att snabbt kunna avhjälpa fel i fastighetsnätet är det också viktigt att Com Hems tekniker snabbt kan komma in i fastigheten:
– När vi väl är inne då går det i regel väldigt snabbt. Det vi önskar från fastighetsägarna är att vi får nycklar till utrymmen där våra förstärkare är placerade, oftast i elcentralen eller vindsutrymmen. Det sker mot kvittens och nyckeln förvaras i våra depåer, förklarar Fredrik Mattsson.

Läs mer om hur fel kan förebyggas i våra informationsblad.