Hur får vi som fastighetsägare in extra Com Hem-uttag i en befintlig lägenhet/lokal?


För installation av ett eller flera extra Com Hem-uttag i befintliga lägenheter eller lokaler, hänvisar vi till listan med entreprenörer.