Hur får vi som fastighetsägare in extra Com Hem-uttag i en befintlig lägenhet/lokal?

För installation av ett eller flera extra Com Hem-uttag i befintliga lägenheter eller lokaler kan du som fastighetsägare kontakta någon av följande entreprenörer

För installation av ett eller flera extra Com Hem-uttag i befintliga lägenheter eller lokaler, hänvisar vi till listan med entreprenörer.