Kan jag som fastighetsägare skydda utrustningen i huset från åska?

Åska (elektrisk urladdning) som slår ner i områden runt bebyggelser ger upphov till stora spänningsskillnader i marken. Den här energin fortplantar sig vidare i all typ av ledningsmateriel (kopparkabel) som kan leda urladdningen vidare, såsom elkablar och bredbandskablar.

Det är ovanligt att blixten slår ned i huset, men den kan ha slagit ned i närheten, och sprids ibland till ditt hus via närliggande ledningar. Det sägs att 90 procent av alla åskrelaterade försäkringsskador beror på att blixten letts in i huset via el- och tele/bredbandsledningar, fjärrvärme eller vattenledningar. Brand på grund av åskoväder uppstår oftast under hösten, då kablar som skadats under sommaren kan ge brand flera månader efteråt.

I princip bildas det runt om i marken ett väldigt kraftfullt energifält som måste ta vägen någonstans. Vanligtvis så letar sig dessa elektriska urladdningar in i elkablar och annat som går in till fastigheterna. Det är då av största vikt att fastighetens alla inkommande kablar och vattenledningar (som el, tele och bredband) är anslutna till fastighetens potentialutjämningsskena (PUS). På så sätt neutraliseras spänningsskillnader till fastighetens PUS och då minimeras möjligheten till att överspänningar från åska överförs till lägenhetens eluttag/bredbandsuttag.

Det här kan du som fastighetsägare göra:

  • Se till att fastigheten har en PUS
  • Se till att alla inkommande ledningar/rör i fastigheten är anslutna till jordtaget
  • Se till att bredbandsnätet och alla elektriska utrustningar för bredbandsnätet är anslutna till fastighetens PUS

På www.eio.se hittar du elinstallatörer som kan hjälpa dig installera skydd mot de skador som ett åskoväder kan ge.

Elteknikbranschen kan hjälpa dig med att…

  • Installera jordfelsbrytare. Se till att din elcentral har en funktion som slår av all ström direkt om det blir minsta lilla förändring av strömmen i ditt elnät. En elinstallationsfirma kan installera detta.
  • Installera en åskledare. En åskledare tar emot blixten, och leder den mot jordad mark, så att strömmen inte passerar genom din elcentral. En elinstallatör kan installera detta. En del försäkringsbolag har kombinerade ”Åsk- och överspänningsskydd”. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör vad som finns för just ditt hus.
  • Installera ett överspänningsskydd. Överspänningsskyddet hjälper framför allt till efter ett strömavbrott, eftersom det då finns risk för överspänning när allt som är eldrivet slås på samtidigt. Skyddet hindrar din elcentral, och utrustning som är kopplad till den, från att få skador.
  • Installera jordtag/markspänningsskydd. Ett jordtag kan enklast beskrivas som en ring av metall som grävs ned runt din fastighet och som tar den första, och därmed den kraftigaste vågen av ström, som leds in mot huset. Denna ring leds sedan ned i jordad mark för att leda bort strömmen. En elinstallationsfirma kan installera detta.
  • Installera ett inledningsskydd. Ett inledningsskydd skyddar din elcentral från att skadas. En elinstallatörsfirma kan installera detta.