För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Krusboda uppgraderar

Sveriges största villasamfällighet ligger strax söder om Stockholm, i Tyresö. Området heter Krusboda och här avslutas i dagarna ett projekt för att modernisera infrastrukturen för tv, bredband och telefoni. Com Hem har drivit hela anläggningsprojektet.


Lars Carlberg är kundansvarig för Krusboda på Com Hem. Han konstaterar att det är ett speciellt projekt:
– Det här gör vi inte särskilt ofta, men det har blivit väldigt lyckat. Vi har ju sedan länge levererat tv, bredband och telefoni till de boende i samfälligheten. När det blev dags att uppgradera infrastrukturen fick vi uppdraget att anlägga ett nytt fibernät till samtliga 1 320 hushåll. 

Arbetet har tagit snart ett år. Nätet består av cirka 30 mil fiberkabel och en mediaomvandlare i varje hus. Inom området finns numera även ett särskilt teknikhus där all utrustning strålar samman rent fysiskt.
– Nätet är av så kallad FTTH+-typ (Fiber To The Home). Det innebär att tv-tjänsterna
levereras fram till huset via fiber och därefter, inne i huset, via befintliga koaxialnät, berättar Lars Carlberg.

Poängen med ett FTTH+-typ är att byggsättet är skräddarsytt för småhusområden
med stora avstånd från överlämningspunkten till bostaden.
– Dessutom är det en stor fördel att det nya nätet klarar av allt från analog tv till bredband i de höga hastigheterna. 

Den här artikeln är publicerad i Com Hem Nytt 3, 2015.