Kvalitet i varje led

Vi bygger fastigheter som vi själva vill äga på lång sikt. Det säger Jacob Karlsson, grundare och VD för K-fastigheter. Ett femårigt avtal med Com Hem säkrar den tekniska infrastrukturen fram till 2020 i deras nyproduktioner. Även här är det kvalitet som värderas högst.

Han är på väg från kontoret i skånska Hässleholm till Skillingaryd i Småland för att, förhoppningsvis, sluta ett ramavtal med ett modulbyggnadsföretag. En extra bolagsstämma är utlyst för att fatta beslutet och Jacob Karlsson har goda argument:
– Det ökar vår produktionskapacitet till 1 000 lägenheter per år, vi blir mindre bundna geografiskt och har större kontroll.

En lösning med fiberkoax

Valet av Com Hem som leverantör av tv, bredband och telefoni; att satsa på FiberKoax-nät i stället för som från starten, FiberLAN-nät, är också ett beslut för framtidens boende.
– Vi tillhandahåller mer än fyra väggar. Att kunna erbjuda de boende vettiga tjänster, bra support och en säker leverantör är värt mycket. Com Hem har en kostnadseffektiv och driftsäker produkt som är användarvänlig. Det uppskattar vi.
K-fastigheter blev utsedd till Årets hyresvärd 2015 av Hyresgästföreningens tidning Hem&Hyra, en utmärkelse som också förpliktigar.
– Utmaningen när vi växer är att behålla närheten, ha kontroll över kvaliteten i alla led och bibehålla servicen och våra fastigheter i det skick vi vill ha dem, säger Jacob Karlsson.

Vinnarskalle med affärstalang

Jacob Karlsson har en drivkraft utöver det vanliga. Redan som 22-åring köpte han sin första fastighet och två år senare bildade han K-fastigheter. Dessförinnan var han både långdistanslöpare och motocrossförare på elitnivå. En olycka på motorcykeln, med bland annat en bruten fot som följd, gjorde att idrottskarriärerna fick läggas på hyllan. Det blev studier och jobb inom finansbranschen.
– Jag har alltid varit intresserad av att bygga saker och av olika skäl började jag bygga ett hus på egen hand, trots att jag egentligen inte visste hur.
Det blev en vändpunkt. Han lärde sig massor och tyckte att fastighetsbranschen var roligare än finansvärlden. Han hoppade av och började om.
– Men jag insåg att jag behövde kunskap och kapital. Jag kontaktade Erik Selin, ägare av fastighetsbolaget Balder som återkom efter några månader med ett "vi kör!".

Växer snabbt

Det är sju år sedan. K-fastigheter har vuxit organiskt med 67 procent per år och prognosen är att bygga i snitt 500 lägenheter per år de kommande fem åren. Hittills är det enbart hyresrätter i beståndet, men bostadsrätter i framtiden är inte uteslutet, enligt Jacob Karlsson.
– Vi satsar på kvalitet i alla led. Vi vänder på varenda sten och varenda sanning i byggbranschen för att se om vi inte kan göra något bättre och billigare på lång sikt. Vi har egen projektering, eget byggbolag och egen förvaltning. Det gör att vi har kontroll över hela processen.

FAKTA K-fastigheter

Var? Störst i Öresundsregionen, men även norrut i Sverige, siktar utomlands.
Hur? Grundades december 2010. Står på tre ben: förvaltning, byggnation och projektutveckling. Bygger hyresrätter och 80 procent av beståndet är nybyggnation.
Vem? Jacob Karlsson är grundare och vd, kompanjon är Erik Selin.
Citatet: ”Vi är som ekorrar, Vi ser fastigheter som samlarvaror snarare än handlingsobjekt.” (Fastighetsvärlden, 2016)