Fastighetsägartjänster

Com Hem Fastighetstjänster är samlingsnamnet för tjänster som vi har tagit fram för att underlätta det dagliga arbetet med drift och underhåll av era fastigheter. Fastighetstjänster kan användas till allt från individuell energimätning lägenheter till porttelefoni. En smidig kommunikationslösning i fastigheter.

Bredband Fastighet - smart fastighet via bredband

Bredband Fastighet växer med uppgiften och passar därför alla typer av fastighetsägare och föreningar. Genom ert fastighetsnätverk styr, övervakar och optimerar ni olika typer av applikationer och system. Tack vare Internet of Things eller sakernas internet, finns allt fler möjligheter inom fastighetsautomation. Några exempel på användningsområden:

Besparingstjänster

Energibesparande åtgärder som kontroll, styrning, optimering och rättvis debitering av el, värme och vatten. Sparar pengar och miljö.

Trygghetstjänster

Ökar tryggheten i fastigheten med larm och övervakning för till exempel inbrott, brand och vattenläckage. Kom ihåg att säkra för strömavbrott och it-säkerhet.

Nyttotjänster

Förenklar de boendes vardag med smidig tvättstugebokning, nyckelfria lås, styrning av belysning, ventilation, sophämtning och laddning eller uppvärmning av bilen.

Telefoni för porttelefon - all kommunikation samlad hos en leverantör

Ni som har porttelefoner kan samla all kommunikation hos Com Hem. Telefoni för porttelefon är en prisvärd lösning oavsett om ni bygger en ny fastighet eller vill byta operatör i befintlig porttelefoni. Porttelefonens hårdvara sitter i regel i anslutning till Com Hems utrustning vilket gör installationen mycket enkel. Allt som behövs är att ansluta Com Hems router med inbyggd telefoni.

Läs mer om hur våra Fastighetsägartjänster fungerar.