För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Lyckat arbete ger nöjd kund

De senaste två åren har arbetet med att ytterligare förbättra kundernas uppfattning om Com Hem varit intensivt. Nu börjar resultaten komma. Linda Påhlsson är ansvarig för kundservice och kundupplevelse inom Com Hem. Hon konstaterar att förändring tar tid, men ger aldrig upp.

Det är inte bara i Com Hems Fastighetsägargrupp som arbetet med att sätta kunden i fokus pågår. Hela Com Hem gör ett förändringsarbete som ger positiva effekter för alla kunder och medarbetare.
– Vi har omorganiserat för få tydligare ansvarsområden, prioriterat ett fåtal områden och sett över våra interna processer. Vi har också fortsatt utveckla arbetet med NPS, Net Promoter Score, som visar att vi gör rätt prioriteringar. Uthållighet ger resultat och vi har varit och är fortsatt uthålliga i det här arbetet, säger Linda Påhlsson.

Hon förklarar att det viktiga är att hela företaget står bakom beslutet att prioritera kundnöjdhet. Att alla är med och bygger en värdegrund som sätter kvalitet och kunden i fokus. – De områden vi prioriterar följer vi upp över hela linjen. Det är samma inställning vare sig det gäller slutkund eller fastighetsägare – kunden och hög kvalitet ska alltid vara i centrum.

Linda Påhlsson har arbetat i 15 år på Com Hem och menar att man har gjort ett omtag i många frågor. Och resultatet är tydligt: Aldrig tidigare har kundbortfallet varit så lågt och det visar en ökad lojalitet hos våra kunder. – Alla våra medarbetare är involverade. När resultaten av allas gemensamma insatser förbättras blir man motiverad att fortsätta arbeta på samma sätt. Engagemang föder engagemang.

Den här artikeln är publicerad i Com Hem Nytt 4, 2015.