Med öga för tekniken

Lillebror Friman är tekniker på Strukturdata och installerar ny teknik i nybyggda fastigheter.

lillebror-friman-1280x720

För honom är stabilitet och kvalitet i bredbandsleveransen det allra viktigaste och sedan länge anlitar han gärna Com Hem.

– Ja, det funkar helt enkelt. Vi måste kunna lita på det bredband vi väljer för fastighetsdriften i ett hus. Vi söker alltså stabilitet, snarare än snabbhet.

Det säger Lillebror Friman, tekniker på företaget Strukturdata, där fastighetsbolaget Wallenstam är en av de största kunderna, och den kund som Lillebror arbetat längst med. Sedan tio år ansvarar han för installationen av all den teknik som behövs i nybyggda fastigheter för att övervaka, mäta och reglera sådant som värme, varmvatten, och ventilation.

– Dessutom installerar jag passagesystem och bokningssystem för tvättstuga och ser till att systemen fungerar innan jag lämnar över driften till Wallenstams egna tekniker, säger Lillebror Friman.

Stabilitet viktigast

Det handlar alltså om Internet of Things (IoT), kommunikation mellan föremål och i detta fall system utanför och inom fastigheterna. En kommunikation där bredbandets hastighet är mindre intressant, men stabiliteten desto viktigare.

– Vi märkte tidigt att Com Hem är en bredbandsleverantör som motsvarar våra kvalitetskrav. Det företag som levererar passagesystemen fungerar också bäst med Com Hem.

Byggboom

Att Sverige är mitt uppe i en byggboom är något som är högst påtagligt för Lillebror Friman och Strukturdata. Under årens lopp har han hunnit arbeta i mängder med fastigheter. Bara det senaste året har Wallenstam installerat ett hundratal ”klimatsmarta hem” i Norra Djurgårdsstan i Stockholm. Och de bygger även nytt på andra ställen runt Stockholm, till exempel i Barkarby och Älta, liksom flera kvarter i Uppsala.

– Men jag ser nästan bara källaren, konstaterar han. Jag jobbar ju mest under jord. Så det gäller att passa på att tanka solljus så fort jag kommer ut i det fria.

Även för privat bruk gillar Lillebror Friman Com Hem.

– Jag använder Com Hem hemma i mitt radhus, för såväl TV och bredband, som fast telefoni. Com Hem levererar ju inte bara ett stabilt bredband, utan faktiskt även det snabbaste.

Com Hems Fastighetstjänster

Com Hem Fastighetstjänster är samlingsnamnet på en rad tjänster som underlättar det dagliga arbetet med drift och underhåll av fastigheter, allt ifrån individuell energimätning i varje lägenhet till porttelefoni.