Så här fungerar våra fastighetsägartjänster

Bredband Fastighet

Bredband Fastighet möjliggör anslutning för en dataundercentral (DUC) för fastighetsautomation mot internet. Bredband Fastighet innehåller möjlighet till fast adress (även kallat fixed hostname via DDNS eller fast värdnamn via DDNS) som blir publik. Om router sätts i bryggat läge (NAT, nätadressöversättningen stängs av), för att möjliggöra direkt åtkomst från internet via en publik adress, stängs brandväggen av, då måste eventuell IT-säkerhet läggas på underliggande utrustning och/eller applikation för fastighetsautomation.

bb-fastighet-data

Telefoni för porttelefon

Telefoni för porttelefon är en telefonitjänst för koppling till ett porttelefonisystem där vanlig analog telefonianslutning krävs. För telefoni tillkommer det en öppningsavgift per samtal.

Beställ Com Hem fastighetstjänster

Beställning görs genom att skicka in en beställningsblankett. På baksidan av blanketten framgår hur man driftsätter tjänsterna.