Så här fungerar våra fastighetsägartjänster

Tjänsterna finns både i FiberKoax och FiberLAN och fastighetsägare och föreningar får en smart uppkopplad fastighet.

Bredband Fastighet

Bredband Fastighet möjliggör anslutning för en dataundercentral (DUC) för fastighetsautomation mot internet. Bredband Fastighet innehåller möjlighet till fast värdnamn (även kallat fixed hostname via DDNS) som blir publik. Om routern sätts i läge för att möjliggöra direkt åtkomst från internet kan en lucka öppnas i brandväggen och då kan eventuell IT-säkerhet behöva förbättras i underliggande utrustning och/eller applikation för fastighetsautomation.

bb-fastighet-data

Telefoni för porttelefon

Telefoni för porttelefon är en telefonitjänst för koppling till ett porttelefonisystem där vanlig analog telefonianslutning krävs. För telefoni tillkommer det en öppningsavgift per samtal.

Beställ Com Hem fastighetstjänster

Beställning görs genom att skicka in en beställningsblankett som du hittar på vår sida med broschyrer och blanketter.