För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Skriv under i molnet

Säkert, enkelt och snabbt. Sedan några månader använder Com Hems Fastighetsägarservice en digital tjänst för att hantera och signera avtalen med sina kunder. Mottagandet hos kunderna är positivt.

– Ja, vi har fått en hel del positiva omdömen kring att få avtalsförslag digitalt. Det ligger helt rätt i tiden och många är redan vana att hantera det mesta digitalt, säger Suzanne Pizzoni, ansvarig för Fastighetsägarservice.

Självklart går det att som tidigare få sitt avtalsförslag per post och i pappersform för att skrivas under och därefter returneras underskrivet. Men sedan årsskiftet används avtalsförslag digitalt i största möjliga utsträckning. När ett nytt avtalsförslag mellan Com Hem och en kund skickas får kunden ett mejl med en länk. Ett klick på länken och kunden landar direkt på sitt unika avtalsförslag hos molntjänsten Oneflow, läser sitt avtal, godkänner och trycker ”Signera avtal” och allt är klart.

 – En bra funktion är också att all kommunikation kring avtalsförslaget görs via denna sida och sparas på sajten för framtida referenser. Dessutom får de kunder vars acceptanstid är på väg att löpa ut en påminnelse via mejl. Det fungerar väldigt bra; det är säkrare, smidigare, miljövänligt och spar tid både för Com Hem och för våra kunder, konstaterar Suzanne Pizzoni.