Stöd till sundare surf

”Hur var det på nätet i dag?” Det borde vara en lika vanlig fråga till barn och ungdomar som ”hur var det i skolan i dag?” Vi blir allt mer uppkopplade och tillgängliga, många är det ständigt. Och det ställer krav på uppförande, precis som i det analoga livet.

Hur vi beter oss på nätet är en fråga som organisationen Surfa Lugnt tar på allvar. De jobbar för att höja skolans och vuxnas kunskaper om ungas vardag på nätet och är ett initiativ som Com Hem stöttar sedan flera år.
– För oss är det ett sätt att ta ansvar för det vi levererar – bredband. Vi har som mål att förstärka den digitala livskvaliteten i Sverige och ett sätt är engagemanget i Surfa Lugnt, säger Jacob Bolin, chef för samhällskontakter på Com Hem och även styrelseledamot i Surfa Lugnt.

Mer kunskap behövs

Han konstaterar att Surfa Lugnts koncept fungerar bra och att kännedomen om deras arbete ökar stadigt.
– Bara under de senaste månaderna har de haft 3-400 nedladdningar av sitt skolmaterial och det är väldigt positivt. Det visar att det finns ett behov av mer kunskap. Något som kanske inte heller är så vanligt är att styrelsen i Surfa Lugnt består av representanter från olika myndigheter och företag, varav några är brinnande konkurrenter utanför styrelserummet. Jacob Bolin tror att det beror på att det är en så viktig fråga:
– Vi är alla överens om att det är viktigt, berikande och roligt att vara med och främja en ökad medvetenhet om internet och nätetikett.

Släpp prestigen

En viktig del är att få fler föräldrar och lärare att våga släppa prestigen och säga att de inte förstår allt, men att de vill förstå mer:
– Våga fråga och försök förstå hur ungas vardag ser ut. En stor del av den sker och händer på nätet i dag och de behöver stöd där liksom i sitt övriga liv, säger Jacob Bolin.

Läs mer på www.surfalugnt.se