Teknik och infrastruktur

Att välja Com Hem som leverantör innebär att du som fastighetsägare får tillgång till en framtidssäker, kraftfull, trygg och flexibel it-infrastruktur för boende och lokalinnehavare.

teknisk-infrastruktur-kabel-med-effekter-640x375

Vi kan leverera tjänster på alla typer av fastighetsnät för höghastighetskommunikation, vilket ger dig som fastighetsägare full frihet att utforma fastighetsnäten och välja tekniska lösningar. Idag tillhandahåller vi våra tjänster på FiberKoax- och FiberLAN-baserade fastighetsnät - även parallellt med varandra i en och samma fastighet - via ett rikstäckande fibernät som når de flesta orter i Sverige. Com Hem erbjuder tjänster över såväl vertikala som öppna nät. Med Com Hem som leverantör garanteras både du som fastighetsägare och dina boende stor valfrihet, ett brett produktutbud, konkurrenskraftiga priser och hög och stabil tjänstekvalitet.

Com Hem ansluter i huvudsak till följande typer av fastighetsnät:

  • Fiber till byggnaden (FTTB) som byggs med fiberoptiskkabel till varje byggnad och partvinnad kopparkabel (Twisted Pair) i spridningsnätet. Lägenhetsnät med kopparkabel där datorer enkelt ansluts till RJ-45 uttag. Digital-tv ansluts via separat box.
  • Fiber till hemmet (FTTH) som byggs med fiberoptisk kabel till varje bostad och partvinnad kopparkabel (Twisted Pair) i lägenhetsnäten. Lägenhetsnät där datorer enkelt ansluts till RJ-45 uttag. Digital-tv ansluts via separat box.
  • FiberKoax som byggs med fiber¬optisk-kabel till fastigheter och koaxial¬kabel av koppar i fastighets¬nätet. Ett lägenhetsnät kan byggas med kopparkabel där datorer enkelt ansluts till RJ-45 uttag. Digital-tv, analog-tv och radio kan anslutas utan separata boxar.
  • Med FiberLAN och FiberKoax i fastigheter kan man kombinera det bästa av två infrastrukturer. Maximal enkelhet och flexibilitet för de boende. Varken modem för bredband eller separata digital-tv-boxar behövs.

Som leverantör säkerställer Com Hem att både Com Hems nät och fastighetsnätet möter de tekniska designkrav som specificeras i svensk och europeisk standard, vilket medför såväl säkerhet som effektivitet och att du som fastighetsägare ges full valfrihet att anlita den operatör som du finner lämplig.

  • Att tekniskt designa och bygga ett bra och framtidssäkert nät ställer stora krav på kunskap och produktkännedom. Baserat på våra kunders krav och genom ett långsiktigt samarbete med våra underleverantörer erbjuder Com Hem:
  • Hög bandbredd i våra accesser till fastighetsnäten, så att tjänsterna tillgodoser krav och önskemål på snabbhet och tillförlitlighet.
  • Utrustning som kan hantera ett högt skydd av den personliga informationen som skickas från kundernas utrustning och vidare ut på internet.
  • Tjänster som möter fastighetsägares behov av kommunikation och interaktion med utrustning i fastigheter.
  • Utrustning som är vald med största möjliga hänsyn till miljön och ger låg energiförbrukning utan att ge avkall på tekniska prestanda eller funktionalitet.

Genom att ansluta ditt fastighetsnät till Com Hems rikstäckande fibernät lägger du som fastighetsägare grunden för en intelligent byggnad som kan tillföra stort värde till din verksamhet. Bland annat blir det möjligt för fastighetsförvaltare att minska klimatpåverkan och bygga en hållbar och energieffektiv fastighetsdrift.

Mer än 40 procent av landets hushåll är anslutna till Com Hems nät och har därmed tillgång till marknadens bredaste tv-utbud, HDTV och TiVo® från Com Hem som gör tv:n personlig och smart. Com Hem erbjuder även prisvärda och högkvalitativa tjänster för höghastighetsbredband och telefoni till över 1,5 miljoner av Sveriges hushåll. Bredbandshastigheter upp till 1 Gigabit/s kommer att kunna erbjudas.

Com Hem finns även som tjänsteleverantör i fler och fler öppna stadsnät. Com Hems ambition är att nå så många som möjligt oavsett vilken affärsmodell och infrastruktur som används för kvalitetssäkrad höghastighetskommunikation.