För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Tro inte för hårt på fiberreligionen

Det råder lite av en ”fiberreligion” i Sverige. Man pratar hellre om tekniken än vad som är bäst för kunder och samhället i stort. Det säger Jacob Bolin, chef för Com Hems samhällskontakter, med anledning av att några kommunala fastighetsbolag har valt eller överväger att stänga ner det befintliga kabel-tv-nätet.

Jacob Bolin menar att det behövs konkurrens för att driva den digitala utvecklingen framåt. Han konstaterar att det är just konkurrensen mellan de olika infrastrukturer som finns i Sverige, med ett utbyggt koaxnät (kabel-tv-nät) parallellt med fibernät och mobila nät, som har bidragit till att vi ligger så långt fram när det gäller höga hastigheter i näten, låga priser och utvecklad digitalisering i samhället.

– Vissa kommunala bostadsbolag har valt att stänga koaxnätet och i stället bara använda sina öppna fibernät. Vi tror att sådana beslut motverkar den positiva utvecklingen och gav därför Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi, ett uppdrag att som oberoende part utreda vad effekterna blir om kabel-tv-nät fortsätter att stängas, berättar Jacob Bolin.

Thomas Tangerås slutsats är att nedstängning innebär en begränsning av just den här effektiva infrastrukturkonkurrensen eftersom fibernätet då blir det enda som kan leverera höghastighetsbredband och tv. Skälet till nedstängningen sägs vara att främja konkurrensen och öka valfriheten genom att alla leverantörer samlas i det öppna fibernätet. Med ett öppet fibernät är det en kommunikationsoperatör som sköter nätet och ansvarar för att det finns ett antal tjänsteleverantörer som erbjuder tv, bredband och telefoni.

– Öppna fibernät är jättebra eftersom det ökar valfriheten för hushållen. Men för att det ska bli en långsiktigt väl fungerande konkurrens på slutkundsmarknaden måste konkurrensen fungera i alla led. Det är därför det är dåligt att monopolisera infrastrukturen och stänga koaxnätet, vilket också Tangerås rapport visar. För hushållen är konkurrens både i och mellan nät det optimala, konstaterar Jacob Bolin.

Han är uppriktigt bekymrad och menar att ett beslut att stänga ner ett väl fungerande nät är ineffektivt – både tekniskt och ekonomiskt. Enligt Jacob Bolin beror det till stor del på det han kallar för den svenska fiberreligionen som är full av tyckande och spekulationer:
– 97 procent av Com Hems koaxnät består av fiber. Både fiber och koax består av kopparkabel sista biten från fastighetens källare upp till lägenheterna. Det är väldigt ovanligt att flerfamiljshus har optisk fiber ända fram till lägenheten.

De allra flesta kommunala bostadsbolag i landet har valt att fortsätta erbjuda sina hyresgäster tjänster i full konkurrens i och mellan olika nät. Man anser att det helt enkelt är bäst för hyresgästerna.
– I de fallen har fastighetsägarna också överlåtit till hushållen att avgöra vad som är framtidssäkert och bäst för dem. Det tycker jag är det mest vettiga att göra, säger Jacob Bolin.