Uppgradera fastighetsnätet

Ett äldre fastighetsnät klarar bara envägskommunikation - att ta emot information. För de fastigheter som fortfarande har ett fastighetsnät av äldre standard kan vi, i de flesta fall, relativt enkelt göra en uppgradering. Många av dessa Com Hem-anslutna fastigheter har vi möjlighet att uppgradera till modern standard med bredband, tv & play och telefoni. Fibernätet till fastigheten är förberett och de kablar som finns i fastigheten är oftast godkända för bredbandstjänster. Ofta behöver bara antennuttagen i lägenheterna bytas ut. Du kan enkelt ta reda på vad som gäller för din fastighet genom att ta kontakt med vår fastighetsägarservice.

Frågor och svar om uppgradering

Vilka tjänster kan de boende nyttja efter en uppgradering?
Bredband på minst 500 Mbit/s, TiVo, fler tv-kanaler och telefoni.

Vad innebär det för fördelar för mig som fastighetsägare eller för min bostadsrättsförening?
Om ni har hyresgäster kan uppgraderingen ge rätt till en hyreshöjning, vilket kan kontrolleras med er lokala hyresgästförening. Ni kan också nyttja fastighetstjänster som kan minska driftskostnader samt få nöjdare hyresgäster vilket kan resultera i lägre omflyttning.

Hur lång tid tar det att göra en uppgradering?
Vi kan i de flesta fall påbörja arbetet cirka sex veckor efter beställning. För en fastighet med 50 lägenheter tar det ungefär två veckor, med avisering inkluderat.

Vad händer om fastighetens kablar inte håller måttet?
Då tar vi fram en offert på att bygga ett nytt nät (FiberKoax eller FiberLAN).