Vad är Ledningskollen?

När du planerar att göra ett gräv- eller schaktningsarbete behöver du veta var våra kablar finns. Vi på Com Hem använder oss av Ledningskollen för att hantera våra utsättningsärenden. Där kan du få utsättning om ditt planerade arbete kommer inom 5 meter från en av Com Hem ägd schakt. Vi hyr en stor del av vårt nät och även de vi hyr använder Ledningskollen, vilket innebär att även dessa kablar inkluderas.

Gräva på egen tomt

Ska du gräva på din egen tomt, till exempel mellan huskroppar i din egen förening, kommer du sannolikt gräva nära ett fastighetsnät. Det innebär att fastighetsägaren, inte Com Hem, äger och ansvarar för detta nät. Vi står dock i regel för normal service på nätet, men dit räknas inte utsättning.

Vi vet inte alltid exakt var kablarna går eller hur de är förlagda (om det är i en kulvert, i egen kanalisation eller i sandbädd). Ibland har vi schematiska dokument över detta nät, en så kallad fastighetsnätsritning. Vill du ha en fastighetsnätsritning kan du vända dig till oss på Fastighetsägarservice. Vi har tyvärr ingen möjlighet att skicka någon av våra tekniker att göra en utsättning av fastighetsnät.

Innan du gräver

Innan du gräver rekommenderar vi att du kontaktar ett av de företag som Fastighetsägargruppen föreslår, som då kan vara beredda på att skicka en av sina tekniker för att laga - om oturen skulle vara framme och du skadar en fastighetsnätskabel. Kostnaden för detta står inte Com hem för, då vi varken äger nätet eller är orsaken till skadan.