Vad gör Com Hem för att skydda sitt nät mot åsknedslag?

Vi jobbar ständigt med förbättringar av bredbandsnätets skydd mot överspänningar i samband med åska.

Där vi sen tidigare statistik vet att det förkommer mycket åska görs förstärkningar i jordskyddet ute i vårt marknät. Elektroniken uppgraderas med senaste teknik mot överspänningar och lokala anslutningar mot jordtaget utökas för att uppnå bästa avledning av överspänningar i markanläggningen.

Stora nätområden delas upp i mindre områden med hjälp av lokal fiberutbyggnad, vilket gör att eventuell åskpåverkan mot antalet fastigheter blir avsevärt mindre. Vi har även sen flera år tillbaka ett samarbete med avdelningen för elektricitetslära och åskforskning vid Uppsala universitet, där vi tillsammans utfört tester på bredbandsutrustning och dess förmåga att hantera åska.

På våra centrala teknikstationer utökas reservkraften och skyddet mot elavbrott med hjälp av diesel och batteridrift, så att vi kan säkra alla viktiga system och funktioner vid ett eventuellt avbrott på inkommande elkraft till stationen.

Frågor och svar till kunder om hur de kan skydda sig mot åska.