Vad händer vid en uppgradering av fastighetsnätet?

Svar på frågor om hur vi går tillväga vid en uppgraderinga av nätet till din fastighet.

Vi vill uppgradera vårt fastighetsnät. Hur gör vi?

Kontakta Fastighetsägargruppen på 90 333 eller skicka din förfrågan via e-post till fastighetsagare@comhem.com. Förfrågan går vidare till en säljare som ansvarar för uppgraderingar och som kontaktar er. Har er fastighet/förening under 50 hushåll tar ni själva kontakt med de entreprenörer vi rekommenderar enligt nedanstående lista och ber att få in en offert på kostnaden för detta.
Om er fastighet/förening har över 50 hushåll sker en så kallad försyn av fastighetsnätet av Com Hem. Vi undersöker i vilket skick nätet är i dag och vilka eventuella ytterligare åtgärder som kan behövas. Försynens rapport utgör underlag för den offert som sedan sänds ut. Ni väljer då om ni vill gå vidare eller inte.

Vad händer när vi har beställt uppgradering av Com Hem?

En projektledare utses på Com Hem och en auktoriserad antennfirma anlitas för uppdraget. Fastighetsägaren/föreningen utser en installationsansvarig som är kontaktperson för både antennfirman/Com Hem och de boende. Den installationsansvarige sköter löpande information i fastigheten om hur projektet fortskrider. Arbetet påbörjas ca 12 veckor efter påskriven beställning.

Alla befintliga tv-uttag i lägenheterna och alla förstärkare ska bytas ut. Ibland behöver även slitna kablar bytas. Det innebär att teknikerna måste ges tillträde till alla lägenheter i fastigheten. Projektet blir fortare klart ju effektivare teknikerna kan arbeta, och om det finns boende som t ex är bortresta under den aktuella perioden underlättar det om vi i god tid får kännedom om detta och kan planera därefter. Ännu bättre är det om den installationsansvarige kan ordna tillträde till lägenheten under tiden, men om den boende inte godkänner detta får vi vänta till senare.

När allt arbete är utfört, bokar Com Hem aktivering av retursignal. När godkänd aktivering är gjord av tekniker ska bredbands- och telefonitjänster kunna fungera i praktiken, men tjänsterna kan beställas först när projektet är dokumenterat, registrerat och klarskrivet.

Om ni uppgraderar fastighetsnätet på egen hand

Uppdraget måste gå till en av Com Hem godkänd samarbetspartner. När ni fått offert från entreprenör på uppgradering kontaktas Com Hems fastighetsägargrupp för vidare information angående omförhandling av avtal och bokning av aktivering efter slutförd uppgradering.