Vad sker om vi säljer fastigheten?

Svar på frågor som rör överlåtelse av avtal.

Upphör vårt avtal med er att gälla nu när vi har sålt fastigheten?
Nej, det hänger inte ihop. När ni tecknade avtal med oss framgick avtalsperiod och förlängningsvillkor i avtalet. Avtalet kan avslutas i förtid om den nye fastighetsägaren väljer att teckna nytt avtal med oss för fortsatt leverans av signal. Ni är dock betalningsskyldiga enligt gällande villkor, antingen avtalsperioden ut eller till dess vi har registrerat ett påskrivet avtal från nye fastighetsägaren.

Hur gör vi för att överlåta avtalet?
Fyll i blanketten för ägarbyte. Där framgår vilka uppgifter vi behöver. Var så detaljerad som möjligt med namn, adress och telefonnummer till den nye fastighetsägaren. Ange helst också organisationsnummer om ni känner till den uppgiften.

I allmänhet brukar man välja datum för överlåtelse av fastigheten som startdatum för nytt avtal. Det innebär att fakturering för den nye fastighetsägaren påbörjas från och med detta datum. Är det datumet passerat, kan det innebära kreditfakturor till förre fastighetsägaren om en eller flera fakturor har hunnit sändas ut sedan dess. Finns det en överenskommelse mellan gamle och nye fastighetsägaren kan annat startdatum för avtalet fastställas. Fyll då i uppgift om detta i avsedd ruta.

Vad händer om den nye fastighetsägaren inte vill teckna avtal med er?
Då måste vi börja förbereda en urkoppling av fastigheten så att tv-signalen stängs. Det är särskilt viktigt ifall den nye fastighetsägaren planerar att ansluta en annan leverantör. Ert avtal gäller dock fortfarande till avtalstidens slut. Vi föreslår att ni tar en kontakt med er ansvarige säljare för att diskutera saken.

Gäller samma omständigheter för fastighetsägare som ursprungligen tecknade sitt avtal med Stjärn-TV/UPC?
Nej, det finns vissa väsentliga skillnader. Den främsta är att den nye fastighetsägaren vanligtvis tar över det gamla avtalet i befintligt skick, med samma avtalsperiod och villkor som tidigare fastighetsägare. Även här ska ett formulär för ägarbyte fyllas i. Därefter kan vi sända över bekräftelse på överlåtelse till nye fastighetsägaren.

OBS! Detta gäller inte nyblivna bostadsrättsföreningar som köpt sin fastighet av något av de stora bostadsbolagen i Stockholm. De kan inte få samma typ av avtalsvillkor, så där måste ett helt nytt avtal tecknas.