Chauffören kör vidare med Com Hem

Det är mycket jakt på minskade kostnader i en samfällighet eller bostadsrättsförening. Det säger Bosse Andersson som hjälpte Chaufförens samfällighet i Kungälv med sin upphandling av tv, bredband och telefoni.

Nyligen tecknades ett förnyat avtal med Com Hem. Och det blev fler tjänster för pengarna.

– Vi har alltid varit nöjda med Com Hem, annars hade de inte fått vara med i denna offertomgång. Självklart tittade vi även på andra leverantörer, säger Bosse Andersson.

Samfälligheten Chauffören består av tre bostadsrättsföreningar med flervåningshus byggda 2005. Här finns 141 lägenheter.
– Många som har sålt sina villor runt om Kungälv flyttar in här. Det är nytt, fräscht och nära till centrum med alla bekvämligheter, konstaterar Bosse Andersson som är styrelsemedlem i Citadellet, en av föreningarna i samfälligheten.

Viktigt utbyte

Under hösten i fjol gick det tidigare tv-avtalet med Com Hem ut. Redan tidigt under året öppnade man upp för en dialog med grannföreningar i området: Hur hade de löst behovet av snabbt och stabilt bredband, mycket tv och billig telefoni?
– Vi såg att de flesta tecknade avtal för bredband, tv och telefoni med samma leverantör för att på så sätt komma ner i pris. Och självklart vill vi ha bra teknik också. Det är ju närmast en hygienfaktor i dag, när snabbt bredband nästan är lika viktigt som el och vatten, säger Bosse Andersson.

Han var den som å samfällighetens vägnar kollade fakta och samlade information till ett beslutsunderlag.
– Jag är intresserad och hyfsat insatt, men det är en stor process och faktiskt ganska krångligt, konstaterar han med en liten, liten suck och säger att det tog mer tid än han trott.

Mycket för pengarna

Efter många diskussioner och övervägande av olika parametrar som utbud, pris, service och support landade beslutet på att teckna ett nytt avtal med Com Hem. Denna gång valde man ett Gruppavtal med bredband, telefoni, TV Silver med TiVo och syskonabonnemang för extra tv-apparater. Bosse Andersson sammanfattar valet av Com Hem så här: Bra utbud, bra priser och bekvämt.
– Vi tycker att vi får mycket för pengarna och dessutom slipper vi omaket med att bygga om nätet i fastigheten. Nu kör vi på befintligt FiberKoax-nät, det fungerar väldigt bra.

Samfälligheten Chauffören

Var: i Kungälv centrum
Hur: 149 lägenheter i tre höghus, byggda 2005
Vad: Gruppavtal med bredband, telefoni, TV Silver med TiVo och syskonabonnemang