För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Grävarbeten

Du behöver veta var våra kablar finns inför ett planerat gräv- eller schaktningsarbeten.
 
Com Hem använder sig av Ledningskollen för att hantera sina utsättningsärenden.
Där kan du få utsättning om ditt planerade arbete kommer inom 5 meter från en av Com Hem ägd schakt. Com Hem hyr en stor del av sitt nät, och även de vi hyr använder ledningskollen.se, så även dessa hyrda kablar inkluderas då.
 
Ska du gräva på din egen tomt, t.ex. mellan huskroppar i din egen förening etc. så kommer du sannolikt gräva nära ett ”fastighetsnät”. Det innebär att fastighetsägaren äger och ansvarar för detta nät, inte Com hem. Vi står dock i regel för normal service på nätet, men dit räknas inte utsättning.
 
Vi vet inte alltid exakt var kablarna går, eller hur de är förlagda (om det är i en kulvert, i egen kanalisation eller i sandbädd). Ibland, men inte alltid, har vi schematiska dokument över detta nät, en s.k. fastighetsnätsritning. Vill du ha en fastighetsnätsritning kan du vända dig till oss på Fastighetsägargruppen.
 
Vi har tyvärr ingen möjlighet att skicka någon av våra tekniker att göra en utsättning av fastighetsnät.
 
Innan du gräver rekommenderar vi att du kontaktar ett av de företag vi föreslår (följ länken och se listan längst ned på sidan) som då kan vara beredda på att skicka en av sina tekniker för att laga om oturen skulle vara framme och ni skadar en fastighetsnätskabel.
 
Kostnaden för detta står inte Com hem för, då Com Hem varken äger nätet, eller är orsaken till skadan.