Missbruk av Com Hems Internetabonnemang

Com Hem ser allvarligt på missbruk av våra internetabonnemang. Om du drabbats av missbruk som utförts av en våra kunder vill vi att du anmäler det till oss. Du kan läsa mer om olika typer av missbruk här.

Anmäl till rätt operatör

Tänk på att vi endast kan ta emot anmälningar mot våra egna kunder. Det är därför viktigt att du först kontrollerar vilken internetoperatör som tillhandahåller IP-adressen du vill anmäla. Det kan du enkelt göra genom att ange den aktuella IP-adressen i sökrutan på RIPE.net.

Om du stöter på barnpornografi

Skulle du stöta på barnpornografiskt material ska du tipsa polisen, läs mer om detta på på polisens hemsida. Tänk på att du absolut inte får spara ner detta material på din dator eller skicka materialet till Polisen. Det skulle göra att du själv begår ett brott.

Com Hem samarbetar med Rikskriminalen för att hindra tillgången av barnpornografiskt material på internet och du kan läsa mer om det arbetet här.

ANMÄL MISSBRUK AV COM HEMS INTERNETABONNEMANG

Com Hems Abusegrupp kommer att utreda din anmälan och stoppa olämplig användning om det visar sig att det är ett av Com Hems internetabonnemang som har använts. Inkomna ärenden behandlas i turordning och någon återkoppling på en anmälan sker normalt ej.

När inträffade händelsen som du vill anmäla?