Ångerrätt och garanti

Om du som konsument har ingått avtal med Com Hem på distans eller utanför affärslokal har du rätt att ångra avtalet inom 14 dagar. Garantitiden på modem, digitalboxar och mobiltelefoner som är köpta av Com Hem eller hos någon av våra auktoriserade återförsäljare är två år. För produkter från Apple är dock garantitiden ett år.

Ångerrätt

Om du som konsument har ingått avtal med Com Hem på distans eller utanför affärslokal, har du enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från att avtalet ingicks, den så kallade ångerfristen. Vid beställning av mobiltelefoner gäller ångerfristen från det att du tar emot varan. Ångerfristen räknas dock tidigast från den dag då du fick lagstadgad
information om ångerrätten.

Ångerrätten gäller inte vid beställning av digitalt innehåll, exempelvis en Pay-per-view-tjänst, där åtkomsten sker genom nedladdning eller direktuppspelning och där innehållet levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

Gör så här

  1. Vill du utöva ångerrätten ska du till Com Hem skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Du kan antingen använda Com Hems ångerblankett eller använda Konsumentverkets standardblankett som finns på Konsumentverkets hemsida.
    Com Hems adress är: Com Hem, Kundservice, Box 43, 871 21 Härnösand. Du kan också ringa till Com Hems Kundservice på telefonnummer 90 222.
    För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

  2. När vi har mottagit ditt meddelande kommer vi per post att skicka dig en fraktsedel som vi ber dig använda när du skickar tillbaka eventuell utrustning. Senast 14 dagar efter att du har meddelat Com Hem om ditt beslut att ångra avtalet ska utrustningen returneras till den adress som står på fraktsedeln.

Om du ångrar dig gäller följande

Om du använder tjänsten och därefter ångrar avtalet under ångerfristen blir du ersättningsskyldig för dels en proportionell andel av det avtalade priset och dels alla avgifter som uppkommit vid användning av tjänsten, exempelvis samtalsavgifter.

Om du har tagit emot eller fått utrustning skickad till dig i samband med avtalet ber vi dig att hantera den försiktigt för att undvika risken att bli ersättningsskyldig till oss om du vill ångra ditt avtal. Du är ansvarig för den värdeminskning som uppstår om du hanterar utrustningen i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa utrustningens egenskaper och funktion.

Om du skickar tillbaka utrustning som har skadats, förändrats eller av annan anledning inte går att återställa till sitt ursprungliga skick kommer vi att debitera dig för den kostnad som värdeminskningen innebär för oss.

För att undvika betalningsskyldighet till oss om du ångrar dig ber vi dig särskilt att inte använda utrustningen.

Om du ångrar avtalet sker återbetalning av betalningar vi fått från dig senast 14 dagar från och med den dag vi underrättades om ditt beslut att ångra avtalet. Det gäller även kostnad för att returnera eventuell utrustning men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka eventuell utrustning från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt utrustningen, beroende på vilket som inträffar först.

Garanti

Garantitiden på modem, digitalboxar och mobiltelefoner som är köpta av Com Hem eller hos någon av våra auktoriserade återförsäljare är två år. För produkter från Apple är garantitiden dock ett år. Om din utrustning gått sönder och din garantitid gått ut kan vi erbjuda dig att köpa ny utrustning.

Om modem eller digitalbox gått sönder på grund av åska gäller inte garanti. I det fallet kontaktar du ditt försäkringsbolag för information om ersättning.

Vid fel på utrustning

Skulle du upptäcka en transportskada på din försändelse eller att utrustningen inte fungerar korrekt vid leverans ska du omedelbart kontakta Com Hems Kundservice. Börja alltid med att kontrollera om det finns ett pågående servicearbete eller om det uppstått en driftstörning i ditt område.

Har du en annan fråga?