Fakturaguide

Här är ett exempel på hur en faktura från Com Hem kan se ut.

Fakturans första sida

Fakturans första sida är utformad för att du snabbt ska hitta övergripande uppgifter som totalbelopp och datum för betalning - saker man ofta tittar efter helt enkelt.

Exempelfaktura sida 1

1. Fakturaadress

Fakturamottagarens namn och adress.

2. Datum för perioden

Den period fakturerad tjänst avser. Observera att perioden kan avse en längre period än en kalendermånad. Det kan ske på första fakturan eller om du gjort några förändringar i ditt abonnemang.

3. Belopp att betala

Fakturans totala belopp.

4. Förfallodag

Senast detta datum ska betalningen finnas hos Com Hem.

5. Fakturanummer/OCR

Ska anges vid betalning om den sker på annat sätt än med inbetalningskort, till exempel via internetbank.

6. Kundnummer

Ha alltid detta nummer till hands när du kontaktar oss. Då går det snabbt och enkelt för Kundservice att ta fram just dina uppgifter.

7. Bankgiro

Ska anges vid betalning om den sker på annat sätt än med inbetalningskort, till exempel via internetbank.

8. Fakturadatum

Den dag då fakturan är utskriven.

9. Inloggningsuppgifter för Mina sidor

Ditt kundnummer är ditt användarnamn för att logga in på Mina sidor. För att beställa ett lösenord klickar du här. Om du redan loggat in på Mina sidor har du valt ett eget lösenord och då står det "Eget val av lösenord" i fältet.

Fakturans baksida

På fakturans andra sida specificerar vi dina abonnemang. Här hittar du uppgifter som månadsavgift och betalningsperiod samt eventuella rabatter.

Exempelfaktura sida 2

10. Leveransadress

Den adress dina tjänster levereras till, kan skilja sig mot fakturaadressen på fakturans första sida.

11. Tjänster och produkter

Här specificeras avgifterna för dina tjänster och produkter. Här ser du dina eventuella rabatter samt vilken period varje enskild tjänst och produkt avser.

12. Avgifter

Här visas eventuella övriga avgifter samt en öresavrundning.

13. Summa

Fakturans totala belopp. Här finns även information om aktuell moms och belopp exklusive moms. 

Frågor och svar

Ja, det går utmärkt att betala via e-faktura eller autogiro. Då sparar du 540:-/år i faktureringsavgift.

Du beställer e-faktura eller autogiro via din internetbank.

Läs mer

Ja, vi fakturerar månadsvis (förskottsbetalning) men om du önskar kan vi fakturera dig via kvartal-, halvårs- eller helårsperiod. Kontakta Kundservice om du vill ändra betalningsperiod.

Abonnerar du på vår Telefonitjänst kan du endast betala månadsvis.

Kontakta Kundservice

När du betalt din faktura tar det tre till fem bankdagar innan pengarna är bokförda och registrerade hos oss. Det är samma rutiner vid alla typer av inbetalningar, även vid betalning över internet.

Nej, det är helt kostnadsfritt att göra din adressändring via Mina sidor. Väljer du att istället göra adressändringen genom att kontakta vår Kundservice tar vi ut en administrativ avgift på 249 kronor.

Mina sidor

När du lånar utrustning innebär det att du inte behöver oroa dig för garanti eller liknande, eftersom det är Com Hem som äger utrustningen. Så länge du är kund hos Com Hem ser vi till att du har en fungerande utrustning och för detta utgår en administrativ engångsavgift.

Ja, om du betalar via pappersfaktura tillkommer ett tillägg för pappersfaktura i form av en faktureringsavgift på 45 kr. Faktureringsavgiften täcker våra kostnader för fakturautskrift och porto.

Du sparar 540 kr per år om du istället väljer att betala via autogiro eller e-faktura.

Mer om autogiro och e-faktura

Krypteringsavgiften är del av den totala kostnaden för våra tidigare tv-abonnemang Medium, Medium 8 Favoriter, Large, Extra Large och Viasat Guld.

Krypteringsavgiften faktureras i efterskott.

Kontakta Kundservice

Frakt- och miljöavgiften är en utökning av tidigare fraktavgift efter ett riksdagsbeslut gällande kemikalieskatt. Bakgrunden till beslutet är att riksdagen vill gå mot en mer miljö- och hälsovänlig framtid, vilket vi på Com Hem självklart stödjer!

Med Frakt- och miljöavgiften vill vi framförallt reducera tillverkningen och förekomsten av farliga flamskyddsmedel i människors hemmiljö och gå mot en mer miljö- och hälsovänlig produktion. Frakt- och miljöavgiften ska även omfatta Com Hems hantering av återkallade och återanvända produkter i syfte att minska vår klimatpåverkan.

Ja, alla telefonikunder får en samtalsspecifikation.

Om du betalar med pappersfaktura eller autogiro får du samtalsspecifikationen med posten. Väljer du att betala via e-faktura ser du den tillsammans med fakturan hos din Internetbank.

Om du glömt att betala din faktura är det viktigt att du kontaktar vår Kundservice så fort som möjligt. Hinner fakturan förfalla skickar vi en påminnelsefaktura. Cirka 18-20 dagar efter förfallodatum lämnar vi över ärendet till vårt inkassoföretag. Om pengarna inte betalats in trots inkasso och stängning avslutas abonnemanget cirka 90 dagar från förfallodatum.

Mer om kravstegen

Vi skickar dina fakturor till den adress som du har meddelat oss vid tecknandet av abonnemanget. Om du flyttar behöver du meddela oss den nya adressen och det kan du göra endera via Mina sidor eller kontakta Kundservice.

För mer information om eftersändning av post hänvisar vi dig till adressandring.se.

Mina sidor
Kontakta Kundservice

Vi tillämpar förskottsbetalning, därför omfattar första fakturan vanligtvis abonnemangsavgift för mer än en månad.

Det innebär att du betalar från det datum du startade abonnemanget, den månad du är inne i när fakturan kommer och för en månad i förskott. Den första fakturan kan även innehålla startavgift.

Har du en annan fråga?