Fakturaguide

Här är ett exempel på hur en faktura från Com Hem kan se ut.

Fakturans första sida

Fakturans första sida är utformad för att du snabbt ska hitta övergripande uppgifter som totalbelopp och datum för betalning - saker man ofta tittar efter helt enkelt.

Exempelfaktura sida 1

1. Fakturaadress

Fakturamottagarens namn och adress.

2. Datum för perioden

Den period fakturerad tjänst avser. Observera att perioden kan avse en längre period än en kalendermånad. Det kan ske på första fakturan eller om du gjort några förändringar i ditt abonnemang.

3. Belopp att betala

Fakturans totala belopp.

4. Förfallodag

Senast detta datum ska betalningen finnas hos Com Hem.

5. Fakturanummer/OCR

Ska anges vid betalning om den sker på annat sätt än med inbetalningskort, till exempel via internetbank.

6. Kundnummer

Ha alltid detta nummer till hands när du kontaktar oss. Då går det snabbt och enkelt för Kundservice att ta fram just dina uppgifter.

7. Bankgiro

Ska anges vid betalning om den sker på annat sätt än med inbetalningskort, till exempel via internetbank.

8. Fakturadatum

Den dag då fakturan är utskriven.

9. Inloggningsuppgifter för Mina sidor

Ditt kundnummer är ditt användarnamn för att logga in på Mina sidor. För att beställa ett lösenord klickar du här. Om du redan loggat in på Mina sidor har du valt ett eget lösenord och då står det "Eget val av lösenord" i fältet.

Fakturans baksida

På fakturans andra sida specificerar vi dina abonnemang. Här hittar du uppgifter som månadsavgift och betalningsperiod samt eventuella rabatter.

Exempelfaktura sida 2

10. Leveransadress

Den adress dina tjänster levereras till, kan skilja sig mot fakturaadressen på fakturans första sida.

11. Tjänster och produkter

Här specificeras avgifterna för dina tjänster och produkter. Här ser du dina eventuella rabatter samt vilken period varje enskild tjänst och produkt avser.

12. Avgifter

Här visas eventuella övriga avgifter samt en öresavrundning.

13. Summa

Fakturans totala belopp. Här finns även information om aktuell moms och belopp exklusive moms. 

Frågor och svar

Har du en annan fråga?