Vi uppdaterar våra avtalsvillkor

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks dina rättigheterna ytterligare genom strängare krav på hur företag behandlar personuppgifter.

Com Hem välkomnar denna förstärkning av enskildas rättigheter. Vi uppdaterar därför våra villkor genom att komplettera informationen om hur vi behandlar olika personuppgifter med vilka nya rättigheter du har. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på comhem.se/integritet.

Frågor och svar

Nej, ditt pris påverkas inte.

Nej, dina befintliga tjänster påverkas inte.

De nya villkoren avseende GDPR träder i kraft 25 maj 2018.

Har du en annan fråga?