Trygg surf - Frigöra enhet

Om du vill ta bort Trygg surf på en enhet behöver du frigöra enheten. Det gör du genom att först välja den enhet du vill frigöra.
Frigör enhet 01

Klicka på Frigör licens.

Frigör enhet 02

Bekräfta genom att klicka på Frigör licens.

Frigör enhet 03

Enheten presenteras inte längre i översikten.

Frigör enhet 04

Har du en annan fråga?