Trygg surf - Frigöra enhet

Om du vill ta bort Trygg Surf på en enhet behöver du frigöra enheten. Det kan du göra antingen direkt via Trygg Surfs mobilapp eller via portalen ”Min Trygg Surf” via datorn.

Via mobilappen

Gå in på Personer-vyn och tryck på den profil vars enhet du ska frigöra.
KS-Bredband-Trygg-Surf-Guide-Frigöra-enhet-1-app

Tryck på den enhet du ska frigöra.
KS-Bredband-Trygg-Surf-Guide-Frigöra-enhet-2-app

Tryck på den enhet du ska frigöra.
KS-Bredband-Trygg-Surf-Guide-Frigöra-enhet-3-app

Du tvingas nu verifiera dig genom att logga in med dina användaruppgifter.
KS-Bredband-Trygg-Surf-Guide-Frigöra-enhet-4-app

Verifiera sedan med att trycka FRIGÖR LICENS en gång till. Sedan är enheten frigjord.
KS-Bredband-Trygg-Surf-Guide-Frigöra-enhet-5-app

Via portalen på en dator

Du börjar med att logga in i portalen Min Trygg Surf. Välj sedan den enhet du vill frigöra.
Frigör enhet 01

Klicka på Frigör licens.

Frigör enhet 02

Bekräfta genom att klicka på Frigör licens.

Frigör enhet 03

Enheten presenteras inte längre i översikten.

Frigör enhet 04

Har du en annan fråga?