Vad kan jag surfa?

Med bredbandstjänster från Com Hem kan du som kund utnyttja och nå samtliga tjänster, applikationer och hemsidor som i dag är tillgängliga på det publika internet. Det enda undantaget är de sidor som sprider barnpornografi till vilka Com Hem försvårar tillgången i samarbete med Rikskriminalpolisen och Ecpat.

För att möta våra kunders krav på högkvalitativa bredbandstjänster, för att skydda våra nät och IT-system och för att utnyttja våra nätverksresurser på ett effektivt sätt, vidtar Com Hem vid behov tillfälliga trafikhanteringsåtgärder. Com Hem filtrerar exempelvis bort skräppost, virus och så kallad skadlig kod i syfte att undvika att våra tjänster påverkas negativt. Ytterligare information finns på denna webbplats under rubriken säkerhet på internet.

Tillfälliga trafikhanteringsåtgärder gör det också möjligt för Com Hem att säkerställa att tjänstekvaliteten på alla tjänster alltid är god. Skulle en belastningstopp uppstå någonstans i accessnätet kan i dag tillfällig prioritering av sådan trafik som är realtidsberoende, såsom streaming och internetsurfning, ske. Effekten av sådana åtgärder är att överföringshastigheten för prioriterad trafik tillfälligt kan öka eller bibehållas medan överföringshastigheten för sådan trafik som inte prioriteras, till exempel viss upp- och nedladdning, tillfälligt kan reduceras.

Gemensamt för all trafikhantering som Com Hem vidtar är att Com Hem inte tar del av eller prioriterar själva innehållet i trafiken.

Har du en annan fråga?