Villafiber - Beställa byte till Com Hem

Du som har Öppen Fiber kan enkelt byta till Com Hem. Hos oss får du Sveriges största utbud av tv & play och svindlande snabbt bredband. Självklart hjälper vi dig att koppla in utrustningen utan extra kostnad.

Så här går bytet till

1. Beställ här
Du beställer här på comhem.se, gå vidare till beställningssidan.

2. Du får ett samtal
Efter ett par dagar får du ett samtal från vår entreprenör där ni kommer överens om ett datum för byte av fiberanslutning. Bytet genomförs tidigast 35-40 dagar efter samtalet.

3. Utrustningen skickas
Någon vecka innan bytet sker, skickas utrustningen (trådlös router för bredband och digitalbox för tv) som behövs för tjänsten eller tjänsterna du beställt.

4. Bytet sker
Bytet sker vid den överenskomna tidpunkten och innebär att en omkoppling görs i den telestation som ditt hus är anslutet till. Samma dag byter även vår installatör mediaomvandlare i ditt hem, samt kopplar in din utrustning utan extra kostnad.

5. Tjänsterna startar
Samma dag som bytet sker kan du börja använda dina nya tjänster. Samtidigt kommer eventuella tidigare tjänster via fiber att sluta fungera.

Frågor och svar

Har du en annan fråga?