Webmail

Det enklaste sättet att komma åt din e-post är att logga in via en webbläsare i din dator, mobil eller surfplatta. Du behöver inte ladda ner något eller ändra några inställningar och det fungerar på alla internetanslutna enheter.

Logga in

För att logga in surfar du in på webmail.comhem.se.
Logga in med din e-postadress och det lösenord du fått från Com Hem. Är du osäker på ditt lösenord kan du beställa ett nytt via Mina Sidor.

image-5

Startsida

När du loggat in kommer du till startsidan. Här kan du se dina mejl, kontakter och inställningar.

image-6

Om du skapat undermappar i "Mina mappar" kommer dessa att synas varje gång du loggar in.

Inkorgen

När du klickar på inkorgen ser du dina mejl. Om det finns olästa meddelanden ser du en siffra bredvid inkorgen.

Läsa mejl

Du kan läsa dina mejl på två sätt. Antingen markerar du aktuellt mejl och läser det direkt i läsfönstret eller så dubbelklickar du på det och läser i ett separat fönster.

Skapa ett nytt mejl

För att skapa ett nytt mejl trycker du på symbolen med en pappersbit och penna i listen högst upp.

Besvara mejl

Svara mottagare

När du har markerat ett mejl som du vill besvara klickar du på symbolen med en pil åt vänster.

Svara alla

Finns det flera mottagare kan du besvara alla genom att markera mejlet och sedan klicka på symbolen med två pilar åt vänster.

Vidarebefordra ett mejl

Om du vill skicka vidare ett mejl till en annan mottagare kan du vidarebefordra det. Detta gör du genom att markera mejlet och sedan klicka på symbolen med en pil åt höger.

Markerat mejl - fler val

När du har markerat ett mejl kan du trycka på kugghjulet för att komma åt fler alternativ. Här kan du välja att markera alla mejl, avmarkera alla mejl, markera ett mejl som oläst, flagga mejl, spara mejl, skapa ett filter eller skriva ut ett mejl.

Ställ in avsändare

Under Inställningar och Profil kan du ange ditt för- och efternamn. Detta namn visas för mottagarna av dina mejl. När du fyllt i ditt namn, tryck på disketten för att spara.

image-7

Ändra standardinställningar

Om du vill ändra standardinställningarna och göra egna val, gör du det under Inställningar och E-post.

Använt utrymme (Kvot)

Under Inställningar och E-post visas hur mycket av ditt tillgängliga lagringsutrymme på webmail som är använt.

image-8

Standardformat på meddelanden

Om du vill använda olika textstorlekar eller typsnitt på texten bockar du i att meddelanden skall skickas som HTML. På detta sätt får du möjligheten att redigera texten. Detta går även att välja när du öppnat ett mejl och skall svara på det. Under Alternativ kan du ändra format mellan HTML och Oformaterad text.

Tillåt alltid bilder

Under Inställningar och E-post väljer du bilder i mottagna mejl skall hanteras. Du kan välja om de skall vara tillåtna för alla, för de som finns i adressboken, eller om alla bilder skall blockeras. 

Frågor om webmail

Om du har frågor kring webmail kan du klicka på frågetecknet uppe till höger, du kommer då till denna sida. Hittar du inte svaret på din fråga kan du kontakta vår Kundservice.

image-6

Avancerade inställningar

Nedan har vi samlat information kring de mer avancerade inställningar du kan göra i webmail.

Filter

Filter använder du till exempel om du vill att mejl från en eller flera mottagare automatiskt skall hamna i en annan mapp än Inkorgen.

image-10

För att skapa ett filter trycker du på Inställningar och sedan på E-post och sedan Filter. Sedan klickar du på Lägg till för att skapa ett nytt filter.

image-11

  1. Börja med att ge filtret ett namn som beskriver vad det gör

  2. Under Regler anger du de regler som gäller för filtret 

  3. Under Åtgärder anger du vad filtret skall göra med de mejl som uppfyller reglerna du angav i punkt 2. Skall till exempel mejl från en viss avsändare flyttas till en viss mapp eller automatiskt vidarebefordras?

  4. Spara dina inställningar

Du kan lägga till flera filter om du vill.

Automatisk vidarebefordran

Vill du att dina mottagna mejl automatiskt skall skickas vidare till en annan e-postadress kan du ställa in detta under Inställningar, E-post och Autom. Vidarebefordran

Notera att eventuella filter står över denna regel och mejlen följer istället de regler du angett i eventuella filter.

image-12

Inställningar

Det går att exportera kontakter och skriva ut detaljer om kontakter. Det gör du under kugghjulet.

Dubbletter av kontakter

Har du flera kontakter med samma e-postadress kan du enkelt hitta och ersätta dessa. Det finns en symbol med två ansikten och ett frågetecken som automatiskt letar upp dubbletter när du klickar på den. Du väljer sedan om du vill ta bort eventuella dubbletter.

Föra över tidigare kontakter och mejl

Det går tyvärr inte att föra över sparade kontakter och mejl från en adress hos en tidigare leverantör till din adress från Com Hem.
 

Frågor och svar

Max storlek på utgående/inkommande meddelande: 50MB
Max storlek på utgående meddelande via webbmail: 10MB
Max 500 mottagare under 15 minuter period
Max 1000 mottagare under 1h period
Max 5000 mottagare under 24h period
(Överskrids gränsen så blockeras IP-adressen en timme)

Manualer och guider

Guide webmail in English

Har du en annan fråga?