Windows 10 - Visa/Ändra inställningar

Välj "Inställningar" (kugghjulet)

image-1

Välj "Konton"

image-2

Välj det konto som ska redigeras

image-3

Välj "Ändra synkroniseringsinställningar" för postlåda

Tänk på att antalet prickar i fältet Lösenord inte är samma som antal tecken i lösenordet.

image-4

Välj "Avancerade inställningar för postlåda" för att komma till serverinställningar

image-5

Kontrollera inställningarna, klicka på "Klart" för att avsluta

windows-10-epost-redigera-07-data

Har du en annan fråga?