Windows 10 - Ta bort konto

Välj "Inställningar" (kugghjulet)

image-1

Välj "Konton"

image-2

Välj det konto som ska tas bort

image-3

Välj "Ta bort konto"

image-4

Har du en annan fråga?