FiberLAN-typer

Com Hem levererar sina tjänster dels i sitt egna FiberLAN-nät som vi valt att kalla för Com Hem FiberLAN, men även i ett flertal öppna FiberLAN-nät. Både fastighetsnät i flerfamiljshus och olika stadsnät.

Com Hem FiberLAN

Com Hem FiberLAN är benämningen på vårt egna FiberLAN-nät där vi bygger upp fastighetsnäten och installerar den utrustning som behövs i varje fastighet.

Vi fortsätter att bygga ut vårt FiberLAN-nät och kommer ansluta oss till fler adresser. Allt för att du ska kunna ta del av vårt utbud av tv, bredband och telefoni på fler adresser än tidigare.

Öppet FiberLAN

Vid sidan om Com Hem FiberLAN ansluter vi oss även mot öppna FiberLAN-nät och stadsnät.

Inkopplingshjälp

När du har ett öppet FiberLAN-nät i bostaden och väljer Com Hem som leverantör fungerar det på liknande sätt som i Com Hems egna FiberLAN-nät. Skillnader kan dock förekomma så följ gärna den beskrivning ni fått från er fastighetsägare eller stadsnät.

Fiber till villa

Fiber till villa är en kombination av traditionell tv, med alla dess fördelar, tillsammans med ett kraftfullt fiberbaserat bredbandsnät med mycket hög kapacitet. Vi ansluter oss direkt till privata villor med Fiber till villa och som du sedan kan koppla ihop med ditt befintliga koaxialkabelnät. Detta medför att du kan få vårt analoga grundutbud i dina befintliga antennuttag.

Inkopplingshjälp

Bor du i ett villaområde där vi anslutit vår FiberLAN till villa-tjänst har du en mediaomvandlare (ibland kallad mediabox) i bostaden. Mediaomvandlarens antennutgång gör det möjligt för dig att direkt ta del av det analoga grundutbudet hos Com Hem, utan box.

Har du koaxialkablar dragna i huset kan du koppla dessa till din mediaomvandlare och ta emot vårt analoga grundutbud på alla dina tv-apparater. Om du vill förändra bostadens koaxialkabelnät bör du anlita en auktoriserad antenninstallatör för att tjänsten ska fungera på bästa sätt.

Ta reda på om du kan beställa våra FiberLAN-tjänster

Har du en annan fråga?