För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

TiVo Boxuppdatering

Om du upplever problem med din TiVo-box och får felmeddelandet C133 behöver du göra en uppdatering och en omstart av din box.


På följande sätt genomför du en uppdatering:

  1. Öppna menyn genom att trycka på Com Hem-knappen.
  2. Välj Inställningar och därefter Inställningar igen.
  3. Välj Nätverk.
  4. Välj Anslut och uppdatera.

Boxen försöker nu ansluta mot TiVO för att kontrollera, sända och hämta hem den senaste informationen. Samtliga fem steg skall ha status (Klart) för att boxen ska vara uppdaterad.När uppdateringen är slutförd startar du om din box genom att hålla standby-knappen intryckt i några sekunder.

Omstarten kan ta några minuter innan den är klar.