Ångerrätt och garanti

Om du har slutit ett privat avtal med Com Hem på distans, till exempel via internet eller telefon, har du enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra avtalet inom 14 dagar. Den så kallade ångerfristen. Du har inte ångerrätt om tjänsten har påbörjats med ditt samtycke.

Om du ångrar dig gör du så här: 

  1. Skriv ut och fyll i ångerblanketten.
  2. Skicka den ifyllda blanketten i ett rekommenderat* brev till: 

    Com Hem AB Kundservice
    Box 43
    871 21 Härnösand

  3. Kundservice skickar därefter en returfraktsedel till dig.
  4. Returnera utrustningen i det stötsäkra emballage den levererades i.

* För din trygghet bör du skicka ett rekommenderat brev, men det är inget krav. Du kan även ångra ditt abonnemang genom att ringa till Com Hems Kundservice på 90 222. 

Återlämning av utrustning med anledning av ånger

Om du hämtat ut den beställda utrustningen från posten är du skyldig att noggrant vårda den. Utrustningen ska återlämnas i oförändrat skick. Om utrustningen skadas eller kommer bort på grund av att du inte tagit tillräckligt god hand om den gäller inte din ångerrätt. 

Du har rätt att varsamt undersöka utrustningen, men en undersökning får inte göras mer omfattande än nödvändigt. Eftersom du har fått utrustningen skickad till dig ska du också skicka tillbaka den till Com Hem om du ångrar dig. Information om hur du skickar tillbaka utrustningen får du genom att kontakta Kundservice

Om du ångrar dig inom ångerfristen sker återbetalning under förutsättning att du inte börjat använda Com Hems tjänster.

Vid störningar och avbrott

Om det uppstår problem i Com Hems tjänster åtgärdar vi dessa inom skälig tid så snart vi får in en felanmälan. Felsökning och avhjälpning av fel sker utan kostnad för dig under förutsättning att felet ligger hos Com Hem och inte beror på någon annan omständighet utanför Com Hems kontroll.

Om det efter en felsökning visar sig att Com Hems distribution av tjänster är felfri och du skäligen kunnat anta att fel fanns i utrustning eller någon annan omständighet utanför 
Com Hems kontroll, äger Com Hem rätten att debitera dig sina kostnader för felsökning.

Störningar eller avbrott på fastighetsnätet i den fastighet där abonnemanget används åtgärdas endast om Com Hem har åtagit sig sådan skyldighet i avtal med ägaren av fastigheten. 

Innan du gör en felanmälan

Börja alltid med att kontrollera om det finns ett pågående servicearbete eller om det uppstått en driftstörning i ditt område.

Garanti

Garantitiden på modem och digitalboxar som är köpt av Com Hem eller hos någon av våra auktoriserade återförsäljare är 2 år. Om din utrustning gått sönder och din garantitid gått ut kan vi erbjuda dig att köpa ny utrustning.

Om modem eller digitalbox gått sönder på grund av åska gäller inte garanti. I det fallet kontaktar du ditt försäkringsbolag för information om ersättning.

Vid fel på utrustning

Skulle du upptäcka en transportskada på din försändelse eller att utrustningen inte fungerar korrekt vid leverans ska du omedelbart kontakta Com Hems Kundservice.

Det här svaret hjälpte mig

Tack för att du hjälper oss att bli bättre