Com Hem använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Jag förstår

För att vi ska kunna ge dig rätt priser och utbud behöver du ange din adress

Ångerrätt och garanti

Om du som privatkund har tecknat avtal med Com Hem på distans eller utanför affärslokal har du enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra avtalet inom 14 dagar. Ångerfristen påbörjas den dag avtalet ingicks, dock tidigast då du fick information om ångerrätten.

Ångerrätten gäller inte för tjänst som har fullgjorts (exempelvis en Pay-Per-View match) om du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

Om du ångrar dig gör du så här:

– Använd och skriv ut denna ångerblankett. Där hittar du Com Hems adressuppgifter*, eller
– ring till Com Hems Kundservice på telefon 90 222.
* Vi rekommenderar att du skickar blanketten i  ett rekommenderat brev, men det är inget krav.

Återlämning av utrustning med anledning av ånger

Om du har fått utrustning skickad till dig ber vi dig att hantera den försiktigt för att undvika risken att bli ersättningsskyldig till oss om du vill ångra ditt Avtal. Du är ansvarig för den värdeminskning som uppstår om du hanterar utrustningen i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa utrustningens egenskaper och funktion.

Om du skickar tillbaka utrustning som har skadats, förändrats eller av annan anledning inte går att återställa till sitt ursprungliga skick och Com Hem därför inte kan sälja den igen som ny kommer vi att debitera dig för den kostnad som värdeminskningen innebär för oss. För att undvika betalningsskyldighet till oss om du ångrar dig ber vi dig särskilt att inte använda utrustningen.

Har du fått utrustning skickad till dig ska du också skicka tillbaka den till Com Hem om du ångrar dig, senast 14 dagar efter att du meddelat Com Hem om ditt beslut att ångra Avtalet. Om du ångrar dig inom ångerfristen sker eventuell återbetalning inom 14 dagar.

Vid störningar och avbrott

Om det uppstår problem i Com Hems tjänster åtgärdar vi dessa inom skälig tid så snart vi får in en felanmälan. Felsökning och avhjälpning av fel sker utan kostnad för dig under förutsättning att felet ligger hos Com Hem och inte beror på någon annan omständighet utanför Com Hems kontroll.

Om det efter en felsökning visar sig att Com Hems distribution av tjänster är felfri och du skäligen kunnat anta att fel fanns i utrustning eller någon annan omständighet utanför 
Com Hems kontroll, äger Com Hem rätten att debitera dig sina kostnader för felsökning.

Störningar eller avbrott på fastighetsnätet i den fastighet där abonnemanget används åtgärdas endast om Com Hem har åtagit sig sådan skyldighet i avtal med ägaren av fastigheten. 

Innan du gör en felanmälan

Garanti

Garantitiden på modem och digitalboxar som är köpt av Com Hem eller hos någon av våra auktoriserade återförsäljare är 2 år. Om din utrustning gått sönder och din garantitid gått ut kan vi erbjuda dig att köpa ny utrustning.

Om modem eller digitalbox gått sönder på grund av åska gäller inte garanti. I det fallet kontaktar du ditt försäkringsbolag för information om ersättning.

Vid fel på utrustning

Skulle du upptäcka en transportskada på din försändelse eller att utrustningen inte fungerar korrekt vid leverans ska du omedelbart kontakta Com Hems Kundservice.

Den här informationen hjälpte mig

Tack för att du hjälper oss att bli bättre