Hjälp med förmåner

Vanliga frågor

Det finns tre förmåner att välja på:

  • Dubbel data till mobilen
  • Dubbel hastighet på bredbandet
  • Extra datakort för surf utan kostnad

Förmånerna kopplas till det eller de abonnemang som du har hos Com Hem eller Tele2.

Läs mer om:
Förmåner

För att få förmåner behöver du ha:

  • Minst ett mobilabonnemang hos Com Hem eller Tele2
  • Bredband eller tv hos Com Hem

Observera att om någon av dina tjänster är 100% rabatterad så är de inte förmånsgrundande.

Nej, förmånerna är helt kostnadsfria så länge du har de abonnemang som krävs för att ha förmåner.

Du kan också byta förmåner en gång per månad, helt utan kostnad.

Nej, du behöver inte vara kund hos Tele2.

Det som krävs är att du har ett mobilabonnemang (hos Com Hem, Tele2 eller Comviq), samt ett bredbands- eller tv-abonnemang.

Du kan ha som mest sex förmåner.

Om du har ett mobilabonnemang (från Com Hem eller Tele2) och ett bredbands- eller tv-abonnemang så får du två förmåner. Varje ytterligare abonnemang (till exempel om du har flera mobilabonnemang) ger dig ytterligare en förmån.

Det som krävs är att du har ett mobilabonnemang hos Com Hem eller Tele2, samt uppgraderat ditt bredbands- eller tv-abonnemang och därmed individuellt betalar en månadsavgift på dessa tjänster.

Om uppsägningen betyder att du inte längre är berättigad till förmåner så tas förmånerna bort.

Om du trots uppsägningen fortfarande är berättigad till förmåner så tas den förmån kopplad till det abonnemang du säger upp bort först.

Om du inte har någon förmån kopplad till det abonnemang som sägs upp, så får du välja vilken förmån som ska tas bort.

OBS! Om du har ett Extra datakort hos Tele2 som förmån, så fortsätter det att fungera (under förutsättning att du har mobilabonnemanget kvar). Om du inte säger upp kortet inom 14 dagar så börjar du betala ordinarie pris för Extra datakort.

Ja, upp till en gång per månad kan du byta förmåner. Du gör det enklast på Mina sidor.

Bytet går till så att du först tar bort den förmån du vill byta från. Därefter lägger du till den förmån du vill ha istället. Beroende på när på dagen du tar bort en förmån så kan det ta upp till ett dygn innan du kan lägga till en ny förmån.

Dubbel data och Dubbel hastighet aktiveras inom några minuter på respektive abonnemang.

Extra datakort aktiveras också direkt, om du redan har ett datakort. Om du inte har ett datakort så skickas det till dig och leveranstiden är normalt 2-3 arbetsdagar.

Du får ha dina förmåner så länge som du har de abonnemang som krävs för att få förmåner.

Det finns tre förmåner att välja på:

  • Dubbel data till mobilen
  • Dubbel hastighet på bredbandet
  • Extra datakort för surf utan kostnad

Förmånerna kopplas till det eller de abonnemang som du har hos Com Hem eller Tele2.

Läs mer om:
Förmåner

Nej, förmånerna är helt kostnadsfria så länge du har de abonnemang som krävs för att ha förmåner.

Du kan också byta förmåner en gång per månad, helt utan kostnad.

Du kan ha som mest sex förmåner.

Om du har ett mobilabonnemang (från Com Hem eller Tele2) och ett bredbands- eller tv-abonnemang så får du två förmåner. Varje ytterligare abonnemang (till exempel om du har flera mobilabonnemang) ger dig ytterligare en förmån.

Om uppsägningen betyder att du inte längre är berättigad till förmåner så tas förmånerna bort.

Om du trots uppsägningen fortfarande är berättigad till förmåner så tas den förmån kopplad till det abonnemang du säger upp bort först.

Om du inte har någon förmån kopplad till det abonnemang som sägs upp, så får du välja vilken förmån som ska tas bort.

OBS! Om du har ett Extra datakort hos Tele2 som förmån, så fortsätter det att fungera (under förutsättning att du har mobilabonnemanget kvar). Om du inte säger upp kortet inom 14 dagar så börjar du betala ordinarie pris för Extra datakort.

Dubbel data och Dubbel hastighet aktiveras inom några minuter på respektive abonnemang.

Extra datakort aktiveras också direkt, om du redan har ett datakort. Om du inte har ett datakort så skickas det till dig och leveranstiden är normalt 2-3 arbetsdagar.

För att få förmåner behöver du ha:

  • Minst ett mobilabonnemang hos Com Hem eller Tele2
  • Bredband eller tv hos Com Hem

Observera att om någon av dina tjänster är 100% rabatterad så är de inte förmånsgrundande.

Nej, du behöver inte vara kund hos Tele2.

Det som krävs är att du har ett mobilabonnemang (hos Com Hem, Tele2 eller Comviq), samt ett bredbands- eller tv-abonnemang.

Det som krävs är att du har ett mobilabonnemang hos Com Hem eller Tele2, samt uppgraderat ditt bredbands- eller tv-abonnemang och därmed individuellt betalar en månadsavgift på dessa tjänster.

Ja, upp till en gång per månad kan du byta förmåner. Du gör det enklast på Mina sidor.

Bytet går till så att du först tar bort den förmån du vill byta från. Därefter lägger du till den förmån du vill ha istället. Beroende på när på dagen du tar bort en förmån så kan det ta upp till ett dygn innan du kan lägga till en ny förmån.

Du får ha dina förmåner så länge som du har de abonnemang som krävs för att få förmåner.

Dubbel hastighet på bredband

Dubbel hastighet innebär att du får dubbelt så snabbt bredband nedströms. 150 Mbit/s blir exempelvis 300 Mbit/s.

Förmånen är i nuläget tillgänglig för alla i FiberKoax med hastigheter på upp till 300 Mbit/s.

Att du har FiberKoax ser du enklast på kontakten där du ansluter ditt fasta bredband och tv. Om den har tre uttag så bor du i ett hus med FiberKoax.

uttag-fiberkoax-tre-data-data

För att kunna nyttja förmånen Dubbel hastighet behöver du dels ha ett mobilabonnemang hos Com Hem, Tele2 eller Comviq samt ha ett bredband från Com Hem med hastighet på upp till 300 Mbit/sek.

Du måste också ha bredbandet via vårt kabelnätverk (även kallat FiberKoax).

På grund av tekniska begränsningar kan vi inte alltid erbjuda Dubbel hastighet på bredband med högre hastighet än 300 Mbit/sek.

Vi arbetar dock med vårt nät för att i framtiden kunna erbjuda Dubbel hastighet även på våra högre hastigheter oavsett var man bor.

Då kan du istället välja Dubbel data eller Extra datakort till ditt mobilabonnemang.

Dubbel data kan läggas till en gång per abonnemang. Du kan ha flera extra datakort kopplade till ditt abonnemang.

Dubbel hastighet innebär att du får dubbelt så snabbt bredband nedströms. 150 Mbit/s blir exempelvis 300 Mbit/s.

Förmånen är i nuläget tillgänglig för alla i FiberKoax med hastigheter på upp till 300 Mbit/s.

Att du har FiberKoax ser du enklast på kontakten där du ansluter ditt fasta bredband och tv. Om den har tre uttag så bor du i ett hus med FiberKoax.

uttag-fiberkoax-tre-data-data

På grund av tekniska begränsningar kan vi inte alltid erbjuda Dubbel hastighet på bredband med högre hastighet än 300 Mbit/sek.

Vi arbetar dock med vårt nät för att i framtiden kunna erbjuda Dubbel hastighet även på våra högre hastigheter oavsett var man bor.

För att kunna nyttja förmånen Dubbel hastighet behöver du dels ha ett mobilabonnemang hos Com Hem, Tele2 eller Comviq samt ha ett bredband från Com Hem med hastighet på upp till 300 Mbit/sek.

Du måste också ha bredbandet via vårt kabelnätverk (även kallat FiberKoax).

Då kan du istället välja Dubbel data eller Extra datakort till ditt mobilabonnemang.

Dubbel data kan läggas till en gång per abonnemang. Du kan ha flera extra datakort kopplade till ditt abonnemang.

Dubbel data till mobilen

Nej, du kan bara använda Dubbel data en gång per abonnemang. Om du har flera mobilabonnemang (på ditt personnummer) så kan du aktivera Dubbel data på alla dessa, förutsatt att du har rätt till fler förmåner.

Ja, Dubbel data beräknas på grundabonnemanget. Om du har 20 GB surf så får du alltså 40 GB surf när du aktiverar förmånen.

Ja, under förutsättning att du alla abonnemang står på dig (ditt personnummer) och att du har tillräckligt många förmåner.

För abonnemangen 5 GB och 10 GB så ingår all Dubbel data även inom EU och EES, inkl Storbritannien. Har du 20 GB per månad i grundabonnemanget så ingår Dubbel data inte när du är utomlands.

Nej, du kan bara använda Dubbel data en gång per abonnemang. Om du har flera mobilabonnemang (på ditt personnummer) så kan du aktivera Dubbel data på alla dessa, förutsatt att du har rätt till fler förmåner.

Ja, under förutsättning att du alla abonnemang står på dig (ditt personnummer) och att du har tillräckligt många förmåner.

Ja, Dubbel data beräknas på grundabonnemanget. Om du har 20 GB surf så får du alltså 40 GB surf när du aktiverar förmånen.

För abonnemangen 5 GB och 10 GB så ingår all Dubbel data även inom EU och EES, inkl Storbritannien. Har du 20 GB per månad i grundabonnemanget så ingår Dubbel data inte när du är utomlands.

Förmånen Extra datakort

Ja, du kan välja att lägga förmånen på ett befintligt datakort, som då blir kostnadsfritt.

Ja, om du har rätt till flera förmåner så kan du lägga till det på samma mobilabonnemang. Datan till datakorten tas från grundabonnemanget.

Du kan ha maximalt nio Extra datakort. Antalet förmåner är dock maximalt sex, så du kan aldrig ha fler än sex Extra datakort utan kostnad.

Om ditt Extra datakort är kopplat till ett abonnemang på Tele2 så fortsätter det att fungera. Du börjar betala ordinarie pris, om du inte säger upp kortet helt inom 14 dagar.

Om datakortet är kopplat till Com Hem så slutar det fungera. Om du senare vill ha förmånen Extra datakort igen så skickar vi ut ett nytt kort.

Ja, du kan välja att lägga förmånen på ett befintligt datakort, som då blir kostnadsfritt.

Du kan ha maximalt nio Extra datakort. Antalet förmåner är dock maximalt sex, så du kan aldrig ha fler än sex Extra datakort utan kostnad.

Ja, om du har rätt till flera förmåner så kan du lägga till det på samma mobilabonnemang. Datan till datakorten tas från grundabonnemanget.

Om ditt Extra datakort är kopplat till ett abonnemang på Tele2 så fortsätter det att fungera. Du börjar betala ordinarie pris, om du inte säger upp kortet helt inom 14 dagar.

Om datakortet är kopplat till Com Hem så slutar det fungera. Om du senare vill ha förmånen Extra datakort igen så skickar vi ut ett nytt kort.

Kan du få förmåner?

Läs mer om Com Hem Mer och kontrollera vilka förmåner du kan få.
Com Hem Mer

Har du en annan fråga?