Skydda din utrustning vid åska

Här kan du se vad som gäller, vad man kan tänka på och vad Com Hem vidtar för åtgärder för att skydda våra nät. Har du problem med dina tjänster från Com Hem efter ett åskoväder? Det senaste driftläget kan du alltid se här.

Kan jag göra något själv för att skydda min elektronik hemma från åska?

Åskan ger överspänningar i fastighetens elnät, vilket gör att spänningen i eluttaget under en kort period kan bli väldigt hög. Detta är oftast väldigt skadligt för merparten av elektriskt anslutna komponenter, och det enklaste sättet att förhindra detta är att koppla ur utrustningen från eluttaget och tv-/bredbandsuttaget i lägenheten

Om mitt modem/min digital-tv-box går sönder till följd av åska, kan jag då få ett nytt?

Garantin täcker inte utrustning som blivit utslagen av åska, därför är det lönt att vidta åtgärder som att dra ut utrustningen ur eluttagen enligt ovan.

Om du lånar eller hyr en digital-tv-box från Com Hem, till exempel en TiVo-box, som skadas vid åska kontaktar du Kunderservice för att få utrustningen utbytt. Kundservice genomför alltid en felsökning men meddela gärna den du pratar med att du misstänker att boxen gått sönder på grund av åska.

Kan jag återskapa inspelat material om min digital-tv-box går sönder till följd av åska?

Nej, det går tyvärr ytterst sällan att reparera digital-tv-boxar som gått sönder på detta vis och inspelat material går därför ofta förlorat. Därför är det lönt att vidta åtgärder som att dra ut utrustningen ur eluttagen enligt ovan.

Kan jag få kompensation om jag varit utan mina tjänster från Com Hem till följd av åska?

Enligt våra allmänna villkor (pdf), §A4 punkt 5.2 och 5.4 har våra kunder rätt till prisavdrag eller återbetalning till följd av en störning eller ett fel som pågått under en sammanhängande period av minst 24 timmar. Dock gäller detta inte om felet beror på omständigheter som står helt utanför vår kontroll och här inom omfattas åska. Däremot har vi hög beredskap för denna typ av fel den här tiden på året, vi tar in extra personal och jobbar från tidig morgon till sen kväll för att våra kunder ska få tillbaka sina tjänster så fort som möjligt.

Är det farligt att titta på tv när det åskar?

Det finns alltid en risk att utrustning som modem eller en digital-tv-box går sönder vid åska. Därför rekommenderar vi att annan typ av tv-relaterad utrustning så som TiVo/Digital-tv-box kopplas bort från bredbandsuttaget och eluttaget.

Är det farligt att surfa på det fasta bredbandet när det åskar?

Det finns en risk att bredbandsmodemet eller att fastighetens bredbandsutrustning skadas vis åska, men surfandet i sig själv är inte farligt.

Kan jag göra något själv i förebyggande syfte för att förhindra att utrustning går sönder?

Ja, du kan koppla ur känslig utrustning som bredbandsmodem, tv, stereo, dator och andra elektroniska apparater som kan skadas av ett strömöverslag från eluttaget.

Vad gör Com Hem för att skydda sitt nät mot åsknedslag?

En hel del. Där vi vet att det förkommer mycket åska, görs förstärkningar i jordskyddet ute i vårt marknät. Elektronik uppgraderas med senaste teknik mot överspänningar, och lokala anslutningar mot jordtaget utökas för att uppnå bästa avledning av överspänningar i markanläggningen. Stora nätområden delas upp i mindre områden med hjälp av lokal fiberutbyggnad vilket gör att eventuell åskpåverkan mot antalet fastigheter blir avsevärt mindre. På våra centrala teknikstationer utökas reservkraften och skyddet mot elavbrott med hjälp av diesel och batteridrift, så att vi kan säkra alla viktiga system och funktioner i full drift vid ett eventuellt avbrott på inkommande elkraft till stationen.

Kan jag som fastighetsägare skydda utrustningen i huset från åska?

Ja, läs mer om vad du som fastighetsägare kan göra.

Här kan du läsa mer om åska:

Råd & Rön
http://www.radron.se/artiklar/Goda-rad-nar-askan-gar

Elsäkerhetsverket
http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Aska-och-askskydd/

Uppsala Universitet
http://www.hvi.uu.se/

Här hittar du elinstallatörer som kan hjälpa dig installera skydd mot de skador orsakat av åskoväder
http://www.eio.se/