Använder Com Hem någon proxyserver?

Nej, vi använder ingen proxyserver.